nieuws

28 januari 2019

Update maandag 28 januari 2019

Tienduizend extra medewerkers in de ouderenzorg

De verpleeghuizen hebben plannen klaar om dit jaar ruim tienduizend verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en ander personeel extra aan te nemen, bovenop de bestaande personeelsbezetting. Voor het eerst is concreet bekend hoeveel personeel erbij komt. De komende weken moeten de verzekeraars de plannen van de verpleeghuizen goedkeuren. Daarna komen de beloofde miljoenen beschikbaar.

Minister De Jonge heeft de afgelopen maanden met de verpleeghuizen een hoogoplopende discussie gehad over het extra geld. De zorginstellingen willen dat hij hen meer vrijheid geeft om op andere manier de kwaliteit te verbeteren dan met extra personeel.

Vicevoorzitter van werkgeversvereniging in de zorg Actiz, Jacqueline Joppe, vindt het 'enorm jammer' dat het percentage van 85 procent van het geld voor handen aan het bed zo vastligt. "Dat geeft weinig bewegingsvrijheid. Het zou verstandiger zijn als je kijkt naar wat een organisatie nodig heeft. Bij de een zijn dat meer mensen, terwijl de ander bijvoorbeeld een achterstand heeft op het gebied van technologie."

Voor de 10.000 medewerkers die op korte termijn nodig zijn, vertrouwt Joppe onder meer op zij-instromers. "We hebben oriëntatiebanen zodat mensen drie maanden in de zorg kunnen werken tegen een basissalaris om te zien of de zorg iets voor hen is. Ook aantrekken van de zij-instromers uit andere sectoren verloopt naar wens." Daarnaast hoopt Joppe op herintreders, personeel dat ooit in de zorg heeft gewerkt en nu wil terugkeren. Volgens Joppe moet verder de aansluiting tussen onderwijs en praktijk beter en vooral sneller. 

Trouw 26-1-2019 

Hugo de Jonge, het oliemannetje van de zorg

Hugo de Jonge is de politicus van de 'Rotterdamse Aanpak', een werkwijze die dateert uit zijn jaren als wethouder in Rotterdam. Op praktische wijze wil hij de zorg gaan verbeteren. Het houdt in: liever geen nieuwe wetten, maar ter plekke allerlei problemen oplossen. Die aanpak levert hem veel publiciteit op. In de Tweede Kamer rijst alleen de vraag: wat als die missie niet lukt? Neem alleen al de 2,1 miljard extra voor de verpleeghuizen die de minister mag uitgeven. Hoe gaat hij zorgen dat het personeel wordt gevonden? En wat als het niet lukt? Trouw volgde hem negen maanden, vooral op werkbezoek in het land, ver buiten het Binnenhof en het zicht van de tv-camera's. Wat bereikt hij daar voor de zorg? Is de 'Rotterdamse aanpak' wel zo zaligmakend?

Eén ding valt gaandeweg op. De rust is terug in de ouderenzorg. Achter de schermen is De Jonge het oliemannetje. Kritiek is nooit ver weg. De eerste actieprogramma's zijn erg vaag, vindt bijvoorbeeld ZorgthuisNL, een kritische spreekbuis van honderdvijftig thuiszorgaanbieders. ZorgthuisNL voelt grote druk om mee te doen. Maar niet tekenen levert 'alleen maar meer ellende' op, na zoveel jaren van negatieve publiciteit over de ouderenzorg.

Zo heeft De Jonge met zijn eeuwige opgewektheid de eerste stap afgedwongen. De ouderenzorg doet mee aan zijn plannen. Er wordt weer samengewerkt. Twaalf van zulke plannen heeft hij uitgerold. Er staan afspraken in tussen de zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars om op allerlei praktische manieren de ouderenzorg te verbeteren. De missie van de CDA-politicus: de verpleeghuizen moeten anders gaan werken. De patiënt voorop zetten, en kwalitatief betere zorg leveren. De Jonge mag daartoe tot 2,1 miljard euro extra per jaar uitgeven, zo is al onder het vorige kabinet besloten. Alleen, dat geld gaat hij niet zomaar geven. "Als ze met een goed plan komen, ja, dan kunnen ze geld krijgen", vat hij aan de vergadertafel samen. De verpleeghuizen moeten van tevoren verantwoorden waar het geld naartoe gaat. En nog belangrijker: ze moeten 85 procent van het geld besteden aan extra personeel. De Jonge heeft de verpleeghuizen flink aan het werk gezet. De 560 besturen in het land moeten voor al hun 2300 locaties een 'verbeterplan' maken. Pas dan krijgen ze extra geld.

Ook dat is één van zijn vaste strijdpunten. "Los het op of schaal het op", is de oneliner die hij overal in het land verkondigt. De CDA-minister vindt dat veel problemen in de zorg komen door slechte samenwerking. De overheid is niet degene die dan maar alle problemen moet oplossen.

Er zijn onder zijn bestuur twee ziekenhuizen failliet gegaan maar met de verpleeghuizen gaat het beter. Dat het beter gaat met de verpleeghuizen, is een boodschap die De Jonge nog niet te nadrukkelijk wil uitventen. "Er moet nog heel veel gebeuren", voegt hij er steeds aan toe. De verpleeghuizen vinden de minister veel te streng over het extra geld voor 2019. In zijn 'kwaliteitsplannen' moet 85 procent van het geld naar extra personeel. Onhaalbaar, vinden de verpleeghuizen, die meer armslag willen hoe ze het geld mogen besteden. De Jonge weigert toe te geven. Dat is misschien nog wel het meest opmerkelijke van dit eerste jaar: dat zo'n conflict wordt opgelost zonder rumoer en gedoe. De verpleeghuizen accepteren de voorwaarden. Ze zoeken geen publiciteit met hun noden. De pacificering die De Jonge zocht, lijkt gelukt. In januari volgden nieuwe bezoeken aan de werkvloer. Er staan alweer zeventig nieuwe werkbezoeken gepland.

Trouw 26-1-2019 

Zorgkantoren missen kennis van technologische innovaties

Zorgkantoren missen de kennis om technologische zorginnovaties in te kopen voor de langdurige zorg. Zij vinden het moeilijk om te beoordelen of een initiatief perspectief heeft en weten niet goed hoe ze het gesprek over technologie moeten voeren met zorgaanbieders. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau PwC in opdracht van het ministerie van VWS naar de uitvoerders van de Wet Langdurige zorg (Wlz). Onder innovatie van de zorg wordt het rapport innovatie in het zorgproces verstaan, maar ook innovatie in bijvoorbeeld registratieprocessen, die ervoor zorgen dat professionals meer tijd overhouden voor de cliënt.

De zorgkantoren geven aan dat ze behalve tegen hun eigen gebrek aan kennis tegen nog een aantal barrières oplopen. Zo hebben de Wlz-uitvoerders er moeite mee dat de extra middelen vanuit het kwaliteitskader verpleeghuizen voor niet meer dan 15 procent ingezet mogen worden voor andere zaken dan zorgpersoneel. Daarnaast wordt het als probleem genoemd dat financiële middelen soms gekoppeld zijn aan een financieringsstroom of zorgsector, daar waar juist technologische ontwikkelingen die grenzen overschrijden in het belang van integrale zorg voor de cliënt. Verder vinden Wlz-uitvoerders dat de gebruiksmogelijkheden van de NZa-beleidsregel zorginnovatie niet duidelijk zijn. Er zijn ook vraagtekens te plaatsen bij de eisen die gelden voor de productieverantwoording, daar waar zorg wordt geleverd met inzet van technologie. Ten slotte noemen Wlz-uitvoerders het feit dat voor de sectoren gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg het eerder aangekondigde ontwikkelbudget (nog) niet beschikbaar is gekomen.

Het feit dat in de langdurige zorg meestal meerjarige contracten met aanbieders worden gesloten – dit is landelijk beleid – zien de Wlz-uitvoerders als een belangrijke stimulans voor technologische innovaties.

PwC adviseert de Wlz-uitvoerders op hun kennis van en affiniteit met technologie op te poetsen. Dat zou kunnen via een landelijk kennisprogramma voor Wlz-uitvoerders of regionale kennisplatforms..

Skipr 25-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws