nieuws

14 januari 2019

Update maandag 14 januari 2019

In potentie hangen er in Nederland heel wat gele hesjes aan heel verschillende kapstokken

Traditioneel is de middengroep in Nederland groot, wat de relatief egalitaire opbouw van onze samenleving onderstreept. De inkomens van de middengroepen gingen er na de crisis iets meer op achteruit dan dat van andere groepen en de werkloosheid was iets hoger. Velen hebben tijdens de crisis bovendien onder hun niveau gesolliciteerd en koesteren nog de wens om een baan te vinden die past bij hun opleiding.

Waar het de mantelzorg voor ouders betreft, neemt de druk bij hen toe. Dat geldt voor iedereen, maar juist bij deze groep tweeverdieners stapelen de toegenomen eigen betalingen in zorg en onderwijs en is de geografische afstand tot de woonplaats van hulpbehoevende ouders een extra last.

De middengroep is niet homogeen en bestaat uit meer en minder kwetsbare mensen. Er zijn grote verschillen in leefsituatie tussen mensen met verschillende, maar relatief dicht bij elkaar liggende onderwijsniveaus. Er leeft soms onbehagen en er wordt achterstelling ervaren. Bij elkaar voedt dat onzekerheid over het functioneren van onze instituties. Ongelijke toegang tot recht, politiek en sociale zekerheid ondermijnt sociale rechtvaardigheid en onze toekomstige manier van samenleven. De sleutel ligt in het aanpakken van de geschetste onzekerheid via het versterken van het midden. Dan gaat het om toegang tot zorg, onderwijs, rechtspraak en politiek voor de middengroepen. Neem dat als ijkpunt voordat griffierechten de toegang tot het recht belemmeren, eigen betalingen de toegang tot zorg bemoeilijken of gebrekkige om- en bijscholing de weg naar werkzekerheid stremmen.

Het Financieele Dagblad 12-1-2019

Ouders vragen zich af waar zorggeld blijft

Mensen met ernstige handicaps kunnen extra zorg krijgen. Daar is speciaal budget voor, zogeheten meerzorg. Maar voor ouders van patiënten die in zorginstellingen wonen blijft onduidelijk hoe dat budget wordt besteed. "Er is een gebrek aan transparantie als het gaat om: mijn kind heeft die en die indicatie en heeft die en die meerzorg. Wat gebeurt er met dat geld? Daar kom je in de praktijk niet achter", zegt Egbert Schroten. Hij is voorzitter van Stichting Klokkenluiders Gehandicaptenzorg, een meldpunt voor mensen die te maken krijgen met misstanden in de gehandicaptenzorg. "Dat meerzorggeld wordt wel voor de zorg gebruikt, maar voor de gaten die elders in de zorg vallen."

Meerzorg bestaat uit forse budgetten, gemiddeld meer dan 60.000 euro per patiënt per jaar. In 2016 kregen bijna 2.300 patiënten meerzorg. De budgetten worden toegekend door zorgkantoren na een onafhankelijke toetsing. Zorgkantoren moeten ook controleren of instellingen het geld juist besteden. In de praktijk kijken zij bij meerzorg vooral of de aanvraag klopt. Controle of zorginstellingen meerzorg daadwerkelijk hebben geleverd is lastig en gebeurt meestal pas bij signalen dat er iets misgaat.

NPO radio 13-1-2019

Bas Leerink wordt toekomstverkenner zorg Flevoland

Minister Bruno Bruins heeft een ‘toekomstverkenner’ aangesteld die een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 zal formuleren. Dat wordt Bas Leerink, oud-bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente, die in de zomer zijn visie zal presenteren. In de kamerbrief, die Bruno Bruins op 10 januari naar de Tweede Kamer stuurde, stelt de minister dat veel onduidelijk is over de zorg in Flevoland. Leerink wordt gevraagd een grondige inventarisatie te maken en een beeld te schetsen wat er nodig is op korte termijn, direct vanaf 2020, en op lange termijn. Dan gaat het om al dan niet uitbouwen van ziekenhuiszorg, maar ook om de eerste lijn, ambulancezorg, vvt, wijkverpleging, paramedische zorg en Wmo-zorg voor zover die de curatieve zorg raakt.

Skipr 13-1-2019

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws