nieuws

31 januari 2019

Update donderdag 31 januari 2019

Opnieuw fraude met pgb-gelden

De betrouwbaarheid van de pgb-sector ligt opnieuw onder vuur nu blijkt dat er in de regio Utrecht mogelijk voor tonnen is gefraudeerd. SZW-rechercheurs vermoeden dat in plaats van het verlenen van dagbesteding er ’contante opnames zijn gedaan, gelden zijn overgeboekt naar privérekeningen en er gelden zijn witgewassen.’ Bij de doorzoeking van twee panden, afgelopen dinsdag, werd behalve de blokkering van ruim 500.000 euro aan rekeningen, ook administratie in beslag genomen. Er zijn drie verdachten. Al sinds 2013 zou er mogelijk sprake zijn van malversaties.

Fraude met zorgaanbieders werd vorig jaar april door de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad apart benoemd als voorbeeld van ’ondermijning’, de vervlechting van onder- en bovenwereld.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde vorig jaar een aanpak aan die ervoor moet zorgen dat nieuwe malafide thuiszorgondernemers niet de markt op kunnen.

Telegraaf 31-1-2019 

Maarten Schinkel: De senior verbijt zich in machteloosheid

Westerse consumenten zijn beduidend minder optimistisch geworden. In Nederland is er één categorie die sterk opvalt: ouderen. Ouderen zijn somber: hun vertrouwen is inmiddels negatief. De score bij Nederlandse ouderen is opvallend. Hij was in het vierde kwartaal vooral laag bij de deelvragen over de eigen financiële situatie. Bij de respondenten tussen 55 en 65 jaar was de score bij de inschatting van de eigen financiën over de eerstvolgende twaalf maanden -7, tussen 65 en 75 jaar was dat maar liefst -34 en boven de 75 was het -33.

Is het machteloosheid? Ouderen kunnen weinig meer doen aan hun inkomen, behalve wanneer zij vermogend genoeg zijn om actief te beleggen. Voor het overige is de senior afhankelijk van het pensioen. En er zijn veel negatieve berichten. De rente wil maar niet stijgen, en dat is slecht voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Aandelen raakten verzeild in een 'bear market', met forse koersdalingen. Als er dan ook nog een impasse is bij het overleg over het pensioenakkoord, weet de pensioengerechtigde al helemaal niet meer waar hij of zij aan toe is.

Nu hebben ouderen het in Nederland op papier niet slecht, maar dat doet weinig af aan de onzekerheid over dat inkomen. Bestedingen door 65-plussers doen ertoe: ze bedragen meer dan een kwart van alle consumptieve uitgaven in Nederland. Verder vertrouwensverlies is niet goed voor de economie. Reden te meer om dat pensioenakkoord snel te sluiten.

Next 31-1-2019 

Minister neemt maatregelen om ouderen beter te beschermen tegen legionella

Verzorg- en verpleeghuizen die omgevormd zijn tot woonzorgcentra krijgen de hoogste beschermingsstatus tegen legionella weer terug. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending ‘De jacht op legionella’.

In de uitzending was te zien dat veel verzorgingshuizen worden omgevormd tot een serviceflat of seniorencomplex waar ouderen formeel zelfstandig wonen. Deze landelijke trend heeft een keerzijde: de gebouwen verliezen hun zogeheten prioritaire status. Dit betekent dat ze niet meer de hoogste bescherming tegen legionella krijgen en het bijbehorende protocol verliezen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen belooft de Tweede Kamer dat ze deze situatie gaat veranderen. Ze zet nieuwe regelgeving in gang waarbij “legionellapreventie bij ‘zorgwoningen’ waar continu medische zorg wordt verleend wenselijk wordt geacht.” De zorgwoningen komen weer terug op de lijst met prioritaire locaties.

Volgens het RIVM stijgt het aantal ziektegevallen door legionella. Een recordaantal van 561 mensen is vorig jaar als gevolg van een legionellabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. In veel, vooral oudere gebouwen waar senioren wonen is legionella een hardnekkig probleem.

Zembla 30-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws