nieuws

24 januari 2019

Update donderdag 24 januari 2019

Mantelzorgers kennen hun rechten in de cao vaak niet

Bij bijna driekwart van de werknemers die zorgdragen voor een partner, ouder, broer, zus, kind of kennis leeft het idee dat de baas onvoldoende mogelijkheden biedt om die zorgtaken vol te kunnen houden. Nog eens 71 procent van deze mantelzorgers zegt dat het lastig is om naast een baan ook nog eens intensief te zorgen voor een naaste. Zorgwekkend. Want als er niet snel iets verandert aan de situatie van veel mantelzorgers ligt er voor een deel van deze vier miljoen Nederlanders een burn-out op de loer.

De groep tehulpschietende familieleden en vrienden slinkt, want we worden met z'n allen steeds ouder. Bezuinigingen in de zorg leiden ertoe dat mantelzorgers steeds meer moeten overnemen van de thuiszorgmedewerker. Meer dan de helft van de mantelzorgers, zestig procent, heeft geen idee van de wettelijke regelingen die er zijn om de zorgdruk iets te verlichten. Krap de helft weet niet of in zijn of haar cao afspraken zijn opgenomen over mantelzorg.

NV stelt zichzelf dit jaar als doel om bij alle cao-onderhandelingen de obstakels waar mantelzorgers tegen aan lopen bij werkgevers aan de kaak te stellen. Ook hoopt de vakbond met thema-avonden meer ruchtbaarheid te geven aan de al bestaande regelingen en cao-afspraken die het makkelijker maken om zorg en werk te combineren.

Trouw 24-1-2019 

Gebit ouderen vaak onrustbarend slecht

De mondzorg bij ouderen is vaak schrikbarend slecht. Terwijl een slechte mondzorg juist allerlei andere ziektes tot gevolg heeft. 1 op elke 10 verpleeghuisbewoners overlijdt aan een longontsteking die samenhangt met tandvleesontsteking. Tandartsorganisatie KNMT trok de afgelopen jaren enkele keren over aan de bel over de mondzorg bij ouderen. Het aantal senioren met een slecht gebit is onrustbarend hoog, constateerde de KNMT.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de KNMT stelden eind vorig jaar in een rapport dat de situatie in instellingen wel is verbeterd; verpleeghuisinstellingen trokken zich de kritiek aan en schakelden vaker tandartsen en mondhygiënisten in. Zo trokken verschillende mondzorgspecialisten met mobiele tandartsboxen de afgelopen jaren langs verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Tandzorg aan ouderen thuis wordt niet vergoed. In het verpleeghuis zijn de kosten van de tandzorg vaak geen probleem, door gebruik te maken van de reguliere vergoeding voor de zorg, via de Wet Langdurige Zorg.

Dagblad van het Noorden 24-1-2019 

Record: bijna miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed in 2018

In 2018 is een recordbedrag geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed. In totaal kwam het beleggingsvolume bijna uit op 1 miljard euro. Ook het aantal beleggers is gegroeid ten opzichte van 2017. Er ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen zorgpartijen en marktpartijen en daaruit worden nieuwe zorginitiatieven ontplooid. Daarnaast wordt het steeds gebruikelijker voor zorginstellingen om hun vastgoed te verkopen en terug te huren van de belegger. Zo hoeven zij zich alleen nog maar op de zorg te richten.

Het overgrote deel van het totaal aantal financiële transacties (95 procent) betreft zorgwoningen. Dat heeft vooral te maken met het groeiende aantal 75-plussers. In die groep neemt de vraag naar een aangepaste woning sterk toe. Maar die groep wil niet meer in grootschalige complexen wonen em het aanbod aan kleinschalige woonvormen neemt daarom toe. 

Skipr 23-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws