nieuws

10 januari 2019

Update donderdag 10 januari 2019

De ontsporende mantelzorger

Naar schatting 30.000 ouderen worden jaarlijks slachtoffer van financiële uitbuiting. Dat cijfer, geschat op basis van het aantal meldingen, komt al uit 2009, maar is de enige houvast op dit gebied, aldus ouderenorganisatie Anbo. Recentere cijfers zijn er wel, maar die zijn minder concreet. Zo constateerde onderzoeksbureau Regioplan vorig jaar dat zo'n een op de twintig 65-plussers wel eens met mishandeling te maken krijgt. Financiële benadeling, wat onder die mishandeling valt, komt het meeste voor. Juist de afhankelijkheidssituatie maakt het probleem van ouderenmishandeling zo complex. Daders zijn vaak de mantelzorgers waar ouderen op leunen. De Vries van de Anbo noemt het de 'ontsporende mantelzorger’ want in veel gevallen is er sprake van een glijdende schaal. Het begint bij het pinnen van een paar boodschappen, het eindigt met grotere bedragen.

Deskundigen gaan ervan uit dat het probleem van financiële uitbuiting van ouderen alleen maar groter wordt, gezien de vergrijzing en de nadruk op zelfredzaamheid. Bovendien sluiten veel bankfilialen de deuren door de digitalisering en is niet iedereen vertrouwd met onlinebankieren.

De overheid richt zich tot nu toe vooral op voorlichting. Met banken werd afgesproken dat zij zouden onderzoeken wat zij kunnen doen om financiële benadeling te voorkomen. Banken kunnen vermoedens van misbruik melden bij Veilig Thuis. Dat luistert wel nauw, zegt Karin van der Pol, woordvoerder van ING. "Zo komt de privacy om de hoek kijken. Wij kunnen niet zomaar klantgegevens doorspelen." Vermoedens van misbruik moeten dus voldoende onderbouwd kunnen worden.

Trouw 10-1-2019

 

PGB’s populairst in krimpregio’s

Zorginkoop door middel van een persoonsgebonden budget (pgb) vond in 2017 het meeste plaats in Groningse en Limburgse gemeenten. In Noord-Holland maakten de laagste percentages inwoners gebruik van pgb’s. Die conclusies komen uit een onderzoek door thuiszorgbureau Zuster Jansen op basis van recente cijfers over 2017 die door Vektis, de Sociale Verzekeringsbank en de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zijn aangeleverd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vier gemeenten waarin de hoogste percentages inwoners gebruik maken van pgb’s liggen allemaal in de provincie Groningen. Ook pgb’s voor zorg in het gemeentelijk sociaal domein worden in de Groningse gemeenten verhoudingsgewijs het vaakst verstrekt. Pgb’s worden in minder gevallen gebruikt voor het inkopen van Wmo-zorg, blijkt uit de cijfers.

Een woordvoerder van het thuiszorgbureau Zuster Jansen laat weten dat de onderzoekers geen duidelijke oorzaak hebben gevonden voor het hogere gebruik van pgb’s in krimpgebieden. ‘Initieel hebben we een link willen leggen met besteedbaar inkomen en vergrijzing in deze regio's, maar hier lijkt het niet aan te liggen. Jeugdhulp wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt in deze regio's. Het lijkt erop dat de voorzieningen vanuit deze gemeentes gewoonweg beter te bereiken zijn voor inwoners. Dat kan ook met voorlichting te maken hebben, maar dat hebben wij niet verder onderzocht.’

Binnenlands Bestuur 9-1-2019

 

PGB’ers positiever over zorg dan cliënten met naturazorg

Ruim 300 ouderen en mensen met een beperking die zelf hun langdurige zorg regelen met een persoonsgebonden budget, geven de zorg een hoger cijfer dan 172 cliënten met langdurige zorg in natura. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel onder cliënten van CZ zorgkantoor. Mogelijk waarderen cliënten met een persoonsgebonden budget en hun naasten de zorg hoger omdat zij die zelf organiseren en de zorg zodoende beter kunnen laten aansluiten op hun eigen voorkeuren en behoeften.

Cliënten die zorg in natura ontvangen en hun naasten, zien het zorgkantoor nauwelijks als aanspreekpunt. Zij stellen hun vragen vooral aan de zorgaanbieder. Cliënten die wel contact hadden met het zorgkantoor, vooral mensen met een pgb dus, waardeerden het zorgkantoor met een 7,9.

Een belangrijke vraag voor het zorgkantoor is of het moet inzetten op de directe relatie met de groep cliënten met een beperking die zorg in natura ontvangen, of dat zij dat beter indirect, via de zorgaanbieder kunnen doen. Het onderzoek geeft geen pasklaar antwoord.

Skipr 9-1-2019

 

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws