nieuws

22 januari 2019

Update dinsdag 22januari 2019

Liesbeth Hogendijk: Geef mantelzorgers een stevige ondersteuning

De mogelijkheden van de mantelzorger worden schromelijk overschat. In tegenstelling tot de professionele zorgverlener heeft de mantelzorger geen richtlijnen of protocollen. Meestal wordt iemand het zonder voorbereiding. Opeens realiseert hij zich dat hij het geworden is: mantelzorger, zonder diploma, vaak zonder adequate opleiding, maar wel met de volle verantwoordelijkheid voor een naaste. De mantelzorger loopt niet alleen het risico in een oerwoud van wetten en regels te verdwalen, ook staat hij vaak nog vóór het zogenoemde keukentafelgesprek met 3-0 achter.

Met de decentralisatie van de langdurige zorg is een gigantisch arsenaal aan hulpmiddelen ingezet om de professional te equiperen. Ondertussen hebben alle zorgprofessionals richtlijnen, protocollen, kwaliteitsstandaarden en convenanten om ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren én weten waar zij rekening mee te houden hebben. En de mantelzorger? Die kreeg niets. Geen protocol en zelfs geen juridische bescherming; dat zou immers het uitgangspunt van 'maatwerk' in de weg staan.

Vergelijk dat met hoe we in Nederland de zorg voor jonge kinderen hebben geregeld. Van consultatiebureau tot ouderschapsverlof: het is allemaal georganiseerd. Er zijn verlofregelingen voor werkende ouders. En om werk en zorg te combineren, staat ouders opvang ter beschikking. Desgewenst kan extra hulp worden ingeroepen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of andere opvoedingsadviescentra.

Wat als we de mantelzorg op een vergelijkbare manier organiseren? Niet vrijblijvend, kleinschalig en gefragmenteerd zoals nu, maar met een stevige professionele basis, een outreachende werkwijze en voldoende en kwalitatief goed ondersteuningsaanbod.

De overheid sprak vijf jaar geleden, met de grootschalige overheveling van taken naar de gemeenten, mooie woorden: zorg voor elkaar in een 'participatiesamenleving'. Laten we dan zorgen voor een gelijk speelveld, zodat de mantelzorger zijn rol serieus kan vervullen.

Volkskrant 22-1-2019

Evean krijgt prijs voor meest innovatieve verpleeghuis

Tijdens de opening van de e-healthweek heeft Erik Gerritsen van VWS de titel ‘Verpleeghuis van de Toekomst 2018/2019’ uitgereikt aan Evean.

De jury van de innovatieprijs voor verpleeghuizen oordeelde dat Evean met slim incontinentiemateriaal meerwaarde biedt voor bewoners en medewerkers. Het slaappatroon van de bewoners verbeterde aanzienlijk door het project. ‘De persoonsgerichte benadering viel daarbij op’, aldus juryvoorzitter Marijke van Hees. ‘Deelnemers waren alleen de bewoners die echt wilden meedoen. Bovendien waren medewerkers goed aangehaakt. En tot slot werd er met een kleine investering veel bereikt.’

Erik Gerritsen reikte ook een prijs uit aan de VraagApp. Via deze app krijgen mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden snel antwoord op vragen die ze lastig vinden. ‘Als je focust op die doelgroep maak je het makkelijker voor alle Nederlanders, ook voor mij,’ aldus Gerritsen.

Zorgvisie 21-1-2019

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws