nieuws

15 januari 2019

Update dinsdag 15 januari 2019

Het verpleeghuis is 140 kilometer verderop

Om oudere patiënten op te vangen die wachten op een plek buiten het ziekenhuis heeft het St. Antoniusziekenhuis voor drie maanden de Winterunit geopend. Er is personeel geworven, sámen met lokale verpleeghuizen van Zorgspectrum, voor zes extra bedden. In maart sluit de unit en gaan de nieuwe verpleegkundigen mee met patiënten naar het verpleeghuis. Dát is gunstig voor het verpleeghuis. Die vinden het nog moeilijker om verpleegkundigen te werven dan ziekenhuizen.

In de winter, en zeker tijdens een griepgolf zoals die er nu is, groeit de druk op de hele zorg. Huisartsen en thuiszorg hebben te weinig personeel, verpleeg- en ziekenhuizen hebben te weinig verpleegkundigen. Ouderen moeten sinds vijf jaar ook veel langer thuis wonen dan voorheen. Iets simpels als een griepvirus legde vorig jaar januari het systeem in alle ziekenhuizen bijna plat. Dagelijks moesten ziekenhuizen en verpleeghuizen bedden 'sluiten' omdat er geen personeel was om patiënten te verzorgen. Sowieso is de stroom 70-plussers die op de spoedeisende hulp binnenkomt, sinds vijf jaar met 20 procent gegroeid.

Het 'verkeerdebeddenprobleem' bestond al langer: eerst, na 2008, doordat de zorgverzekeraars weigerden door te betalen als er geen medische reden meer was om de patiënt in het ziekenhuis te houden. Daarna, in 2014, werden de regels strenger om ouderen toe te laten tot een verpleeghuis, uit bezuinigingsmotief. Daardoor bleven ouderen weer langer in een 'verkeerd bed' in het ziekenhuis - omdat men naar huis sturen toch onverantwoord vond. En nu is er het tekort aan verpleegkundigen, in zowel ziekenhuis als verpleeghuis.

Transferverpleegkundige Joke Volders ziet de tekorten in de verpleeghuizen elke dag. Zij werkt op de spoedeisende hulp en belt stad en land af om plekken te vinden voor patiënten die naar huis kunnen, maar niet naar hun eigen huis. Uiteindelijk vond ze een tijdelijke plek in een verpleeghuis in Zwolle, 140 kilometer van Schoonhoven.

Next 15-1-2019

CZ mag verslaafde niet opzadelen met smak geld

CZ mag van de rechter de vergoeding bij verslavingszorg niet meer enkel uitkeren via de patiënt. In de nieuwe polisvoorwaarden schrijft CZ dat wanneer een zorginstelling geen contract afsluit, de vergoeding niet meer aan de instelling mag worden betaald. In plaats daarvan wordt het geld direct op de bankrekening van de patiënt gestort. Óók wanneer de patiënt de zorginstelling graag wil machtigen om het geld te ontvangen.

In het geval van ambulante verslavingszorg zet de rechter daar nu een streep doorheen.

Menzis heeft de polisvoorwaarden aangevuld met de regel dat patiënten geen andere bankrekeningen mogen aanwijzen voor de betaling. In juridisch jargon wordt dat een cessieverbod genoemd.

Hoewel de meeste zorgaanbieders werken op basis van een contract met zorgverzekeraars, is er een klein maar groeiend aandeel dat zonder contract werkt. Het ministerie van VWS is daar niet blij mee: minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) werkt aan voorstellen om het lastiger te maken om geen contract te sluiten.

Parallel aan deze rechtszaak, loopt momenteel een andere belangrijke zaak voor niet-gecontracteerde aanbieders. Deze is aangespannen door dertig private zorgaanbieders, zoals privéklinieken, fysiotherapeuten, ggz-instellingen en wijkverpleegkundigen. Zij eisen van de rechter dat ook wanneer er geen contract is afgesloten, de behandeling zo goed als volledig wordt vergoed tegen een marktconform tarief. Nu wordt een wisselend percentage van de behandeling vergoed wanneer er geen contract is afgesloten. Patiënten moeten de rest bijbetalen, of de zorginstelling hoest het zelf op. De uitspraak in deze zaak wordt rond 1 februari verwacht.

Next 15-1-2019

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws