nieuws

06 december 2018

Update donderdag 6 december 2018

Hugo de Jonge schaft minutenregistratie wijkverpleging nu echt af

De minutenregistratie in de wijkverpleging wordt nu echt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2019 geldt het principe ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Minister De Jonge van VWS heeft dat afgesproken in een convenant met de sector. Toch is afschaffen geen sinecure. Het bekostigingssysteem is gebaseerd op het aantal geleverde minuten zorg. Om af te rekenen met zorgverzekeraars moeten werkgevers dus wel tijdschrijven. Accountants eisen op hun beurt dat dit proces inzichtelijk is. De tijdsregistratie speelt van oudsher ook een belangrijke rol in de verantwoording over de rechtmatigheid van de geleverde zorg door zorgverzekeraars. Een belangrijke stap naar afschaffing was de aanpassing van de regelgeving door de NZa. De NZa introduceerde in de zomer van 2018 het principe ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Dat betekent dat de tijdsindicatie in het zorgplan voortaan leidend is voor de afrekening van facturen. Dat principe is ook leidend in het convenant dat minister Hugo de Jonge van VWS afsluit met de brancheorganisaties ActiZ, Zorgthuisnl (voorheen BTN), Zorgverzekeraars Nederland, de beroepsorganisatie V&VN en de NZa. De verplichte minutenregistratie vervalt per 1 januari. Werkgevers krijgen een jaar om hun interne bedrijfsvoering aan te passen.

Zorgvisie 5-12-2018 

Minder administratieve rompslomp voor wijkverpleging

Wijkverplegers krijgen meer tijd voor de patiënt en hoeven minder tijd te besteden aan administratie. In de loop van 2019 wordt de tijdrovende vijfminutenregistratie afgeschaft. Uit een enquête van V&VN blijkt dat bijna driekwart van de verpleegkundigen meer dan 25 procent van zijn tijd besteedt aan administratie. Achteraf moeten de verpleegkundigen de tijd die ze hebben besteed bijstellen als de zorg anders uitpakt dan gepland. Na de afschaffing komt er tijd vrij voor zorg aan de patiënt en ook de flexibiliteit van het nieuwe registratiesysteem is een groot voordeel. Daardoor kun je extra zorg inzetten als dit nodig is. "Doordat wijkverplegers minder tijd hoeven te besteden aan registraties en ze meer plezier beleven aan hun werk, wordt het werk ook aantrekkelijker," zegt Koen Venekamp van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. En dat is hard nodig, want er is een nijpend tekort aan werknemers in de zorg. Het UWV meldde in maart dit jaar dat rond de 80 procent van de werkgevers in de thuiszorg moeite heeft met het vullen van vacatures. Op 1 januari 2020 moet de vijfminutenregistratie volledig uit de zorg zijn verdwenen, twintig jaar na haar invoering. 

Trouw 6-12-2018 

Zorggroep verliest zaak om aanbesteding

De gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard heeft een rechtszaak tegen achttien gemeenten in Noord-Holland verloren. Transferium maakte bezwaar tegen de openbare aanbesteding, waardoor de instelling vreest dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren buiten de regio moeten worden geplaatst. Maar de rechter in Amsterdam wees de vordering af. Daarmee komt de jeugdzorg in de regio definitief terecht bij zorgaanbieder Horizon uit Rotterdam. Er is veel kritiek op het systeem van openbare aanbestedingen in de zorg. "Het kan niet zo zijn dat een papieren aanbesteding de in tien jaar opgebouwde kennis en expertise in één klap vernietigt", zei Vrank Post, directeur van Transferium. "De rust, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg zo hard nodig hebben, wordt hiermee weggehaald. Het kost jaren voordat er een hecht en goed functionerende systeem van samenwerking rond de jongeren in de gesloten jeugdzorg is opgebouwd. De consequenties zijn enorm en onomkeerbaar." Maar volgens de rechter hebben de gemeenten 'voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat past binnen het wettelijk kader'. Zorggroep Parlan, waar Transferium deel van uitmaakt, zegt er vertrouwen in te hebben dat er afspraken komen met gemeenten om 'de onrust' bij jongeren, ouders en betrokkenen weg te nemen. 

Trouw 6-12-2018 

Resultaat beloond in jeugdzorg

'Resultaatgerichte hulpverlening': de psychiatrie kreeg er eerder dit jaar al mee te maken, nu is de jeugdzorg aan de beurt. Steeds meer gemeenten kopen jeugdzorg in op basis van de te behalen resultaten. In plaats van per gewerkt uur krijgt de hulpverlening geld voor een hulpplan met een meetbaar resultaat: dat de jongere weer naar school gaat bijvoorbeeld, of zijn gedrag verbetert. De jeugdhulp moet zo efficiënter en goedkoper worden. Veel gemeenten kampen met steeds grotere tekorten op de jeugdzorg sinds ze er in 2015 verantwoordelijk voor werden, dit jaar oplopend tot 600 miljoen euro. De aanpak doet denken aan het voornemen van zorgverzekeraar Menzis eerder dit jaar, om depressiebehandelingen niet langer te vergoeden op basis van het aantal behandelingen, maar op grond van resultaten. Of de zorg er goedkoper van wordt, is nog de vraag. In de regio Amsterdam, dit jaar begonnen met resultaatgerichte inkoop, loopt het tekort op tot 30 miljoen euro, onder meer omdat juist meer Amsterdamse kinderen werden doorverwezen naar specialistische hulp. Amsterdam laat nu onderzoeken hoe dit kan. Het is volgens een gemeentewoordvoerder nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat zorgtrajecten vaak langer duren dan een jaar. 'Uiteindelijk moet deze werkwijze ertoe leiden dat de zorg effectiever en daarmee goedkoper wordt.' Maar meer nadruk op de resultaten zal niet de oplossing zijn voor de tekorten in de jeugdzorg, waarschuwt Van Yperen, bijzonder hoogleraar monitoring en innovatie zorg voor de jeugd aan de rijksuniversiteit Groningen. Het grootste probleem zit volgens hem in de toename van het gebruik. 'Tussen 2000 en 2010 is dat verdubbeld. Eén op de tien kinderen zit in de zorg, van een lichte faalangsttraining tot een 'zwaar' verblijf in een instelling.’

Volkskrant 6-12-2018 

Staatssecretaris Volksgezondheid: ‘Homeopathisch alternatief vaccineren niet acceptabel’

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid (CU) gaat optreden tegen homeopaten die een onbewezen alternatief voor vaccineren aanbieden. In Nederland mogen voor homeopathische middelen geen medische claims worden gedaan. De homeopaten doen wel een medische claim, door te stellen dat hp ‘aantoonbaar’ even goed werkt tegen infectieziekten als regulier vaccineren. Toch kon de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op treden tegen de aanprijzing van hp door homeopaten omdat de middelen niet bij naam genoemd worden. Volgens Blokhuis heeft de inspectie wel mogelijkheden om op te treden. Blokhuis wijst op de Geneesmiddelenwet, op basis waarvan de inspectie kan optreden ‘ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid of als er reclame wordt gemaakt voor een ongeregistreerd geneesmiddel’. Blokhuis wil ook onderzoeken in hoeverre een waarschuwing op de verpakking van de middelen geplaatst kan worden. In Canada wordt verplicht bij homeopathische profylaxe vermeld: ‘Dit product is geen vaccin, noch een alternatief voor vaccinatie. Er is niet aangetoond dat dit product infectie voorkomt. Health Canada raadt het gebruik bij kinderen af en adviseert dat uw kind alle routinematige vaccinaties krijgt.' Blokhuis zet op meerdere fronten in om de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen.

De Monitor 5-12-2018

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws