nieuws

04 december 2018

Update dinsdag 4 december 2018

Hulp krijgen van naasten vaak lastig

Hulpbehoevenden moeten vaker hun familie, vrienden en buren inschakelen, vindt de overheid. Maar de maatschappij beweegt zich juist een andere kant op: steeds meer Nederlanders verwachten in de toekomst geen beroep te kunnen doen op een eigen netwerk. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarrapportage over het 'sociaal domein' van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat de veranderingen nauwgezet volgt.  In 2015 hevelde het Rijk de zogenoemde maatschappelijke ondersteuning over naar de gemeente. Het stelde daarvoor tegelijkertijd minder geld beschikbaar. Het idee is dat hulpbehoevenden meer zelf doen of hulp vragen uit hun omgeving. Dit verloopt in de praktijk moeizaam. Chronisch zieken en kwetsbare ouderen vinden het moeilijk hulp te vragen van hun naasten. Mantelzorgers raken overbelast. De rapportage heet Wisselend bewolkt, omdat er volgens de onderzoekers ook veel goed gaat. Grote groepen mensen krijgen, nu de gemeenten verantwoordelijk zijn, nog steeds de ondersteuning die ze nodig hebben en zijn daarover tevreden. Maar er zijn ook zorgen, zoals over de groep die geen netwerk heeft. Ook ziet het SCP de eenzaamheid stijgen onder de 970 duizend mensen (vooral ouderen) die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning. Ouderen die tot op hoge leeftijd gezond en actief zijn, willen niets liever dan zo lang mogelijk thuis wonen. Kwetsbare ouderen prefereren een verzorgingshuis , voor de veiligheid maar ook voor de gezelligheid. Bij tijd en wijle klinkt dan ook de roep om de terugkeer van de verzorgingshuizen.

Volkskrant 4-12-2018

Binnenlands Bestuur 4-12-2018

‘Zonder goed netwerk ben je aan de goden overgeleverd’

Gebrek aan mensen om je heen die je om hulp durft te vragen: dat is het probleem waarmee vrijwilliger Marjan Hilgers (66) het vaakst wordt geconfronteerd. Van de ouderen hoort ze hoe lastig het is een netwerk in stand te houden, zeker als ze minder mobiel worden. ‘Als mensen niet kunnen terugvallen op hun omgeving, kunnen de kleinste dingen hun stress bezorgen. Zoals een formulier dat ze niet begrijpen.’ Door haar gesprekken met hulpbehoevende ouderen snapt Hilgers het belang van een goed netwerk. ‘Je ziet hoe anders mensen omgaan met hulp vragen. De ene stuurt een hulpschema rond waarop vrienden en familie kunnen intekenen, de ander wacht af. Het is me duidelijk geworden dat je aan de goden bent overgeleverd als je geen goed netwerk hebt.’ Daarom zou iedereen die nog niet hulpbehoevend is goed voor zijn netwerk moeten zorgen, zegt Hilgers. Koester niet alleen je vrienden en familie, maar vooral ook je buren. ‘Buren kunnen vaak gemakkelijker iets voor elkaar doen dan vrienden en familie die verder wonen. Een netwerk dichtbij is belangrijk.’ Ook voor de overheid heeft Hilgers een tip. ‘Die moet meer respect hebben voor ouderen die niet met internet kunnen omgaan. En het papierwerk moet echt simpeler.’

De Volkskrant 4-12-2018 

Eigen verpleegkundige mag mee met kind naar ziekenhuis

Kinderen die ernstig ziek zijn en 24-uursverzorging nodig hebben, mogen in de toekomst hun eigen verpleegkundige meenemen als zij naar het ziekenhuis moeten. Het gaat om kinderen met een meervoudige, ernstige beperking. De ouders van deze kinderen hebben een dagtaak aan zorg. Om de ouders te ontlasten, kunnen zij via het persoonsgebonden budget (pgb) een verpleegkundige inhuren. Maar moet het zieke kind naar het ziekenhuis, dan komt een groot deel van de zorg weer neer op de ouders. Ziekenhuizen zeggen dat de medische zorg op orde is en dat zij op afstand direct kunnen zien als er iets misgaat. Toch begrijpen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars de onrust bij de ouders. Daarom willen ze er op korte termijn voor zorgen dat de verpleegkundige vanuit huis ook in het ziekenhuis zijn of haar werk kan doen. Nu kan dat niet vanwege financieel-administratieve redenen. De verpleegkundige thuis wordt betaald vanuit het pgb, de verpleegkundige in het ziekenhuis vanuit de basiszorg.

Trouw 4-12-2018 

Column: Huisarts moet particuliere woonzorg blijven ondersteunen

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse huisartsen heeft aangekondigd zorg te gaan onthouden aan ouderen in particuliere woonzorggebouwen. Die dienstverlening zou een te specialistische kennis vereisen en ten koste gaan van hun reguliere praktijk. Particuliere woonzorg neemt in populariteit toe. Bij deze kleinschalige woonvorm verblijft een kleine, hechte groep bewoners in een behaaglijke omgeving waar professionele en toegewijde zorg wordt verleend. Het is een omgeving die de kwaliteit van leven aanzienlijk verhoogt. De zorginstellingen hebben een ervaren team verzorgenden en de huisartsen vormen het medisch 'sluitstuk' in het totale pakket van zorg. Om te voorkomen dat de combinatie van verregaande vergrijzing en de inzet van mantelzorgers tot een maatschappelijk schrijnende en economisch onhaalbare situatie leidt, zijn nieuwe zorgmodellen nodig. Huisartsen vervullen een sleutelrol bij de implementatie. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) kan concreet meehelpen aan de ontwikkeling van particuliere woonzorg.

Het Financieele Dagblad 4-12-2018

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws