nieuws

14 juli 2015

Pilot gebruik Kwaliteitsindicatoren GRZ van start

ActiZ heeft een pilot gestart om de kwaliteitsindicatoren voor de Geriatrische Revalidatiezorg te toetsen. Deze indicatoren zijn in 2014 door Verenso, de vereniging van specialisten ouderenzorg, ontwikkeld samen met cliëntenorganisatie NPCF. ActiZ maakt zich zorgen dat verzekeraars deze indicatoren, die specifiek zijn gemaakt voor interne kwaliteitsverbetering, nu gaan gebruiken voor de zorginkoop.

 

ActiZ heeft eerder aan het ministerie VWS aangegeven dat de indicatoren bruikbaar kunnen zijn voor interne verbetering, maar dat zij noch ontwikkeld, noch getoetst zijn voor gebruik in de zorginkoop. Daardoor zijn zij ongeschikt als inkoopcriterium. Verenso heeft de indicatoren ook ontwikkeld met de de doelen  ‘cliëntkeuze informatie’ en ‘interne verbetering’. De indicatoren worden nu toch door sommige verzekeraars, waaronder CZ, in de zorginkoop gehanteerd.

 

Evalueren en bijstellen

ActiZ is daarom in maart 2015 een pilot gestart om te evalueren wat er allemaal komt kijken bij het gebruik van de Verenso-indicatoren. Als eerste stap is gekeken naar de indicatoren zelf: sommige zijn op basis van praktijkervaring bij voorbaat al uitgesloten of aangepast . In de periode tot oktober wordt gemeten en geëvalueerd of en hoe de indicatoren bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen, en of vergelijking (benchmarking) zinvol is.

 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om als eindresultaat van de pilot een nieuwe of aangepaste set indicatoren te lanceren. De pilot levert - naar verwachting in het najaar - wel adviezen vanuit de praktijk op (do’s en don’ts) voor het meten, duiden en gebruiken van  indicatorscores in de GRZ.

Laatste nieuws