21 januari 2020Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 beschikbaar

ZN/zorgkantoren hebben het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen betreffen een logische opbouw van de aanvraag van toeslagen bij zorg thuis, de introductie van de leveringsvorm ‘deeltijdverblijf’ en het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving.

Zorgtoewijzingsproces

Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 is vindbaar op de site van ZN (bij Publicaties) en de sites van de zorgkantoren. In het Voorschrift staan de processen beschreven hoe de cliënt na de Wlz- indicatiestelling de zorg ontvangt, als overbrugging op de wachtlijst of als de voorlopige of gewenste leveringsvorm (verblijf, vpt, mpt). Tevens heeft het Voorschrift betrekking op cliënten met een indicatiebesluit voor de subsidieregeling Extramurale Behandeling. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 is onderdeel van van de Wlz-overeenkomst 2020 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

ActiZ vindt het lastig dat het Voorschrift Zorgtoewijzing zo laat voor de inwerkingtreding beschikbaar komt voor de zorgaanbieders. Het is een zéér lijvig document waarin het complexe zorgstelstel voor cliënten op de Wlz-wachtlijst, de instroom en het ontvangen van Wlz zorg zich aftekent. ActiZ pleit voor vereenvoudiging van het zorgtoewijzingsproces.

Wijzigingen

In het voorwoord van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 staan de wijzingen ten opzichte van de versie 2019 beschreven. Veranderingen die in het oog springen zijn:

Opbouw aanvraag toeslagen
In het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 is ingezet om de (extra) toeslagen die aangevraagd kunnen worden voor de cliënt met zorg thuis te verduidelijken.

Deeltijdverblijf
De nieuwe leveringsvorm ‘deeltijdverblijf’ (DTV) wordt in het Voorschrift geïntroduceerd. Cliënten kunnen via DTV 3,5 of 4 of 4,5 etmaal gemiddeld per week in een instelling verblijven en de resterende tijd de zorg thuis ontvangen. Het is een complexe regeling. Deze leveringsvorm zal naar verwachting vooral in de gehandicaptenzorg worden benut.

Wet- en regelgeving
Daarnaast verwijst het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 naar het nieuwe beleid rond mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen bij verblijfszorg invoering. Ook beschrijft het Voorschrift Zorgtoewijzing de Wet zorg en dwang (Wzd) die per 1 januari 2020 van kracht is geworden. ActiZ constateert dat het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 niet geheel in lijn is beschreven met eisen uit de Wzd. Dat geldt bijvoorbeeld voor taken die in het Voorschrift worden belegd bij dossierhouders of coördinatoren terwijl de Wzd deze taken neerlegt bij de Zorgverantwoordelijke.
Waar vereisten uit het Voorschrift Zorgtoewijzing 2020 strijdig zijn met de Wzd, gaat de Wzd als hogere regelgeving voor op het Voorschrift Zorgtoewijzing.  

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws