nieuws

prikkie
01 november 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

'Voorkomen van griep is een gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Interview met Jacqueline Joppe

De winter van 2017-2018 kende een zware griepepidemie die, samen met de extreme kou, grote gevolgen had, met name voor kwetsbare ouderen. In de ouderenzorg willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen griep krijgen of anderen besmetten. ActiZ stimuleert dat middels de griepvaccinatiecampagne #voorkomgriep. “Op ouderen en chronisch zieken heeft griep veel impact, maar ook de gevolgen van ziek personeel mogen niet onderschat worden. Als je je hiervan bewust bent, dan ben je natuurlijk bereid om je te laten vaccineren tegen de griep”, zegt Jacqueline Joppe, bestuurder bij Zorggroep Elde Maasduinen.  

mw-jacqueline-joppe.jpg

Joppe: “Niemand wil toch de veroorzaker zijn van een griepepidemie in zijn eigen organisatie of team? Zelf haal ik jaarlijks mijn griepprik, want griep is een gemeen virus waardoor je al snel een week uit de roulatie bent. In het contact met onze kwetsbare cliënten is het essentieel om te beseffen hoe gevaarlijk en besmettelijk griep is. De impact van griep is voor deze risicogroep heel groot, soms zelfs met ziekenhuisopname of overlijden als gevolg. De gevolgen voor de teams zelf mogen ook niet onderschat worden, als er gedurende de winterperiode veel medewerkers door griep uitvallen. Dat verhoogt de werkdruk enorm en dat willen we uiteraard vermijden. Ik vind het dan ook belangrijk dat onze medewerkers zich laten vaccineren.”

Verplichten of stimuleren?

“Ik ben geen voorstander van verplicht vaccineren. Dat druist zo in tegen het zelfbeschikkingsprincipe. Wel vind ik dat wij als zorgprofessionals een verantwoordelijkheid hebben richting cliënten en collega’s. Mijn rol als werkgever is om medewerkers hiervan bewust te laten zijn door goede informatie en communicatie. En om de toegang tot een griepprik zo laagdrempelig en makkelijk mogelijk te maken. Onze medewerkers kunnen zich tijdens werktijd laten vaccineren door een van onze eigen bevoegde mensen. We vaccineren in oktober en november. Aandacht voor griep en besmetting vraagt om meer dan een eenmalige campagne. Continue aandacht en bewustwording is nodig, ook voor de noodzakelijke hygiënemaatregelen.”

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om iedereen zo goed mogelijk te verzorgen en te verplegen. Daar hoort preventie door middel van een griepprik ook bij

En wat helpt nog meer?

“Aandacht voor besmetting en vaccinatie al tijdens de opleiding, daarvoor pleit ik. En huisartsen, die hun kwetsbare cliënten, de risicogroep, oproepen voor vaccinatie, zouden dat nog wat explicieter kunnen doen; niet alleen met een standaardbrief. Binnen zorgorganisaties moet vaccineren altijd bespreekbaar zijn. Ga met elkaar in gesprek, ook over de weerstanden. Wat zijn de feiten en wat zijn de fabels over griepvaccinatie. Kijk of je er samen uitkomt. En als dat echt niet lukt, bijvoorbeeld doordat iemands geloofsovertuiging een rol speelt, bespreek dan wat er wel kan. Bijvoorbeeld tijdelijk meer afstand houden van zeer kwetsbare cliënten. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om iedereen zo goed mogelijk te verzorgen en te verplegen. Daar hoort preventie door middel van een griepprik ook bij wat mij betreft.”  

Lees ook het praktijkverhaal: Hoe Zorggroep Elde Maasduinen griepvaccinatie stimuleert

Jacqueline Donga

Laatste nieuws