11 december 2019VVT Nieuws, Zorg

Voorbereidingen herijking tarieven GRZ 2021 in volle gang

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over het kostprijsonderzoek GRZ in opdracht van NZa over het boekjaar 2018. Op basis van het kostprijsonderzoek zal een herijking van de GRZ-tarieven voor 2021 plaatsvinden. 

Lees het eerdere ledenbericht

Begeleiding ActiZ

In voorbereiding op de definitieve aanlevering van de kostprijzen heeft ActiZ tussen januari en mei 2019 een begeleidingstraject aangeboden aan de door de NZa geselecteerde GRZ aanbieders.  Doel van dit begeleidingstraject was om de aanlevering van de kostprijzen in de voorbereidende fase te toetsen om de definitieve aanlevering aan de NZa kwalitatief zo goed mogelijk te doen.

Ongeveer 70 aanbieders hebben hun kostprijzen voor de GRZ aangeleverd. ActiZ heeft geselecteerde GRZ aanbieders  opgeroepen om parallel aan de aanlevering aan de NZa, ook de kostprijzen via een daarvoor ingericht portaal aan ActiZ aan te leveren. We zijn verheugd dat In totaal 44 GRZ aanbieders hier aan mee hebben gedaan.

Eerste bevindingen

De kwaliteit van de kostprijs aanleveringen aan de NZa is zeer goed. Hiermee lijkt de begeleiding voorafgaand aan de definitieve kostprijsaanlevering een positieve uitwerking te hebben gehad.

Verder laten de  eerste analyses zien dat de spreiding in de kostprijzen beperkt is en daarmee een goede basis zijn voor de tarieven. De DIS data 2018 die nog worden gekoppeld aan het kostprijsonderzoek is goed gevuld.  Hoewel we nog weinig kunnen zeggen over de impact op de tarieven, zijn we blij met de kwalitatief goede aanleveringen die het resultaat zijn van uw inspanningen.

Vervolg

Op korte termijn zullen de gesprekken over de concepttarieven GRZ met de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en ActiZ van start gaan. ActiZ betrekt een groep experts uit het werkveld hier nauw bij. Afhankelijk van de eerste bevindingen organiseren we begin 2020 een bijeenkomst voor  GRZ aanbieders om de totstandkoming van de tarieven te bespreken. Wij zullen u hier op korte termijn nader over informeren. In maart zal de  NZa de tariefberekening afronden, zodat  uiterlijk 1 mei 2020 de tarieven voor 2021 gepubliceerd kunnen worden.

Daarnaast heeft de NZa recent de DIS profielen 2018 beschikbaar gesteld. ActiZ voert op dit moment een analyse uit en zal de uitkomsten hiervan op korte termijn samen met data uit de proefaanleveringen via de ActiZ website publiceren.

Kelly Schroeder

Laatste nieuws