nieuws

27 maart 2019Financiering, VVT Nieuws, Zorg

VNG en ZN publiceren werkstructuur voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk tussen gemeenten en zorgverzekeraars op zorg en ondersteuning.

Ouderen wonen langer thuis, de noodzaak voor preventie in de wijk neemt toe en de zorg- en ondersteuningsvragen van mensen hangen steeds meer samen. Hierdoor groeit de behoefte aan goede, lokale afstemming. Dat maakt de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars noodzakelijk en vanzelfsprekend. De werkstructuur moet ervoor zorgen dat gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar snel en effectief knelpunten in de regio kunnen oplossen. VNG en ZN willen toewerken naar een land-dekkend netwerk.

Ervaringen van ActiZ leden

ActiZ is blij met de intenties die VNG en ZN met deze werkstructuur beogen. In een peiling van ActiZ in 2018 gaf 35% van de respondenten aan dat in hun werkgebied nog helemaal niet werd samengewerkt tussen de gemeente(n) en zorgverzekeraar(s).

ActiZ zal mogelijk in de loop van 2019 nog een peiling doen onder de achterban om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen met betrekking tot samenwerkingen tussen gemeenten en verzekeraars. Signalen van successen of knelpunten in de regionale samenwerking met/tussen gemeenten en verzekeraars zijn ook tussentijds welkom.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws