12 november 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Verzoek aan Tweede Kamer: verhoog aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen

In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede coalitie van organisaties het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen uit te breiden. De geestelijke gezondheidszorg kampt met een nijpend tekort aan gz-psychologen. Ook in onder meer de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, waar de vraag naar gz-psychologen toeneemt, wordt het tekort gevoeld.

Hinderpaal bij terugdringen wachttijden

Door het tekort aan gz-psychologen blijven posities structureel onbezet, met alle consequenties van dien voor de cliënt en de kwaliteit van de zorg. In de strijd tegen de wachttijden is het nijpende tekort aan gz-psychologen een belangrijke hinderpaal.

Terugval in aantal opleidingsplaatsen voorkomen

Een duidelijke oorzaak voor het tekort aan gz-psychologen is het gebrek aan voldoende opleidingsplaatsen. Al meerdere jaren wordt het aantal beschikbaar gestelde opleidingsplaatsen vér overvraagd. In de brief aan de Tweede Kamer verzoekt de brede coalitie om het aantal opleidingsplaatsen voor 2021 incidenteel uit te breiden, net zoals in de afgelopen jaren gebeurde. Daarnaast roepen de organisaties op de kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten.

Brede coalitie

Het verzoek is ondertekend door een brede coalitie die bestaat uit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), het Landelijk P-opleiders Overleg, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), P3NL, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Nederlandse ggz. ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben het verzoek mede ondertekend, omdat juist in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg dringend meer behoefte is aan meer gesubsidieerde opleidingsplekken voor gz-psychologen. Zie eerdere berichtgeving hierover.

Karin de Poorter

Laatste nieuws