06 mei 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties mag onder strikte voorwaarden, die volgen in een handreiking, één bezoeker per verpleeghuisbewoner komen. De GGD wijst per GGD-regio één verpleeghuislocatie aan. De directeur Publieke Gezondheid van de desbetreffende GGD-regio beslist welke verpleeghuislocatie mag beginnen met de aangepaste bezoekregeling.

Perspectief

'Het is heel mooi nieuws dat er voor verpleeghuisbewoners en hun naasten een perspectief is’, aldus Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, ‘In veel verpleeghuizen is het gemis van echt contact tussen bewoners en hun naasten groot. Het is goed dat er een eerste stap gezet kan worden in het verruimen van de bezoekregeling. Als dat goed gaat kunnen we vanaf 25 mei op meer locaties bezoek mogelijk maken. Het moet natuurlijk wel veilig zijn, zodat we de kans op een nieuwe besmetting in een van de 25 verpleeghuizen zo klein mogelijk maken. We doen dit samen en in goed overleg. Het dilemma rondom dit thema was groot, het was een duivels dilemma. Maar we zien dit als verantwoorde eerste stap'.

Strikte voorwaarden aan toegang bezoeker

Alleen verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. Een verpleeghuis waar nog bewoners met een besmetting zijn kan niet worden opengesteld voor bezoek. Andere voorwaarden waar verpleeghuizen aan moeten zijn o.a. strikte hygiënemaatregelen en voldoende testcapaciteit. De creatieve manieren waarop nu contact mogelijk wordt gemaakt tussen bewoners en hun naasten moeten ook worden voortgezet.  

Gezamenlijke handreiking

Elk verpleeghuis maakt zelf een plan voor de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken aan een handreiking die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De handreiking zal vrijdag 8 mei gereed zijn.

Monitoring en opvolging

De versoepeling van de bezoekregeling wordt nauwkeurig gemonitord. Mocht de bezoekregeling in de praktijk goed werken, dan is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek mogelijk is – mits ook daar aan alle voorwaarden voldaan wordt. In de week voorafgaand aan 25 mei neemt het kabinet hier een besluit over. 

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws