29 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden

ActiZ vindt het belangrijk om bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk te maken onder passende voorwaarden. Bezoek levert een grote bijdrage aan de waarde van het leven van bewoners. Velen van hen zitten in de laatste levensfase. Het kabinetsbesluit om geen bezoek toe te staan aan verpleeghuizen valt zwaar, maar is genomen om de kans op besmetting en verspreiding van het virus in verpleeghuizen zo klein mogelijk te maken en de meest kwetsbare ouderen te beschermen. Het mogelijk maken van bezoek is volgens ActiZ een zoektocht en kan alleen onder voorwaarden waarbij de kans op verspreiding van het virus zo veel mogelijk wordt beperkt.

Perspectief

‘Het is positief’, aldus Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, ‘om te werken aan perspectief. Hoe langer het bezoekverbod duurt, hoe groter de impact en hoe zwaarder andere waarden in het leven gaan wegen.’ Het werken aan perspectief moet in samenspraak gebeuren met vertegenwoordigers van cliënten, naasten, professionals en zorgorganisaties.’ Binnen ActiZ zijn verpleeghuisorganisaties onderling volop met elkaar in gesprek om te bezien welke mogelijkheden er zijn om bezoek weer toe te laten en onder welke voorwaarden dit dan kan. ‘Op dit moment weten we nog niet of het kabinet het bezoekverbod verlengt of wijzigt. Eén ding is zeker: ook daarna kunnen naasten niet zomaar op bezoek’, waarschuwt de Wee. ‘Bewoners van verpleeghuizen zijn kwetsbaar, waardoor een besmetting grote gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd weten we hoe belangrijk contact met familie en naasten is voor het welbevinden van bewoners. Dat is het dilemma waarmee we te maken hebben.’

Samenwerking

ActiZ is met het ministerie van VWS in gesprek over mogelijkheden om bezoek aan verpleeghuizen onder voorwaarden weer mogelijk te maken. Het is belangrijk dat dit uitvoerbaar is en kan rekenen op steun van bewoners, naasten en de professionals die werken in de verpleeghuizen.

Contact op afstand

Op dit moment maken verpleeghuizen op allerlei manieren contact tussen bewoners en naasten mogelijk. Met beeldbellen, bezoekershuisjes en andere creatieve oplossingen kunnen bewoners gesprekken voeren. Ondanks dat het niet hetzelfde is als echt fysiek contact zullen verpleeghuizen er alles aan doen om – tot echt bezoek weer mogelijk is – deze vormen van contact zoveel mogelijk te organiseren. Mooie initiatieven zien we door het hele land.

Voorbeelden van initiatieven:

Zie ook Oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis op actiz.nl

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws