nieuws

01 juli 2019Kwaliteit, VVT Nieuws

Verpleeghuizen goed bezig met persoonsgerichte zorg

Onderzoek van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd bevestigt goede verpleeghuiszorg. ActiZ herkent de resultaten die onderzoek van de IGJ bij verpleeghuizen laat zien. De IGJ bezocht in korte tijd 300 verpleeghuiszorgorganisaties en keek naar persoonsgerichte zorg, de aandacht voor medewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid. Het onderzoek is een stimulans voor zorgorganisaties om zich hard te blijven maken voor beschikbare en betaalbare zorg en een groot compliment voor de vele zorgprofessionals die zich elke dag inzetten voor cliënten.

Persoonsgerichte zorg

Leden van ActiZ werken aan persoonsgerichte zorg, waarbij de wensen en behoeften van cliënten uitgangspunt zijn. Ook in de verpleeghuiszorg wordt geprobeerd hier zo veel mogelijk bij aan te sluiten, constateerde de IGJ. Mensen houden hierdoor zo veel als mogelijk eigen regie over hun leven. Ook ervaren ze volgens de Inspectie nabijheid, vertrouwen en respect van zorgmedewerkers. Dit is een mooie uitkomst, zeker omdat de druk op verpleeghuizen groot is: het aantal ouderen dat een beroep wil doen op verpleeghuiszorg groeit en de arbeidsmarkt is krap. 

Opgave voor de toekomst

Het nieuwe Kwaliteitskader voor verpleeghuizen is in 2017 tot stand gekomen. Zorgorganisaties zijn op de goede weg, maar het kost tijd aan het nieuwe kader te voldoen. Leden van ActiZ hebben de afgelopen periode veel geïnvesteerd in het werven van nieuwe medewerkers en het promoten van de zorg als mooi vakgebied. We zien dan ook dat opleidingen volstromen en zij-instromers de overstap naar de ouderenzorg maken. Tegelijkertijd blijft het een opgave voor zorgorganisaties om te zorgen voor een goede bezetting, zodat cliënten goede zorg krijgen en er voldoende collega’s zijn om op terug te vallen. Ook de IGJ signaleert dit aandachtspunt. Belangrijk onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dat organisaties en medewerkers blijven leren en ontwikkelen. IGJ stelt daarom dat het belangrijk is te zorgen voor een cultuur gericht op leren en verbeteren. ActiZ denkt dat lerende netwerken goed kunnen helpen bij het creëren van een zo’n cultuur.

Meer informatie

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws