20 juli 2020VVT Nieuws

Verpleeghuisbestuurders delen geleerde lessen coronacrisis

Ervaringen helpen bij evaluatie en voorbereidingen

De corona-uitbraak kent een grote impact; ook, of misschien wel juist, in de verpleeghuiszorg. Op verzoek van ActiZ bevroeg EMMA – Experts in Media en Maatschappij acht bestuurders van verpleeghuisorganisaties naar ervaringen en geleerde lessen om besmettingen te voorkomen dan wel te bestrijden. Allemaal hebben zij te maken (gehad) met besmettingen onder medewerkers. Zeven van de acht organisaties hadden ook te maken met besmettingen onder bewoners op meerdere locaties.

In het onderzoek is vooral gekeken naar de eerste hectische maanden van de uitbraak van Covid-19 en de maatregelen die verpleeghuizen namen om (verdere) besmettingen te voorkomen, dan wel te bestrijden. De inzichten helpen verpleeghuizen bij de evaluatie van de afgelopen periode en bij de voorbereidingen op een mogelijke tweede golf. In de interviews is niet ingegaan op het landelijke beleid. De aanbevelingen voor landelijk beleid zijn eerder al gedeeld door ActiZ, Verenso, V&VN  en Zorgthuisnl in een position paper.

Audrienne de Jonghe - foto Krystle Zonneveld NR.jpg

 

Inzichten

Elementen die uit de gesprekken die EMMA voerde naar voren komen, zijn onder meer het belang van een goede crisisorganisatie waarin alle geledingen binnen de organisatie vertegenwoordigt zijn, evenals maatregelen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Een belangrijk les is dat het hygiëne- en infectiepreventiebeleid continu aandacht nodig heeft en dat -aanvullend op instructies of trainingen- coaching op de werkvloer daarbij helpt.

Ook staat het onderzoek stil bij de maatregelen die genomen zijn rond mobiliteit van bewoners, bezoek en medewerkers, isolatie of de vorming van cohorten bij besmettingen. “Wat buiten is, is ook zo binnen.”, aldus een bestuurder. Er wordt aangegeven dat er in locaties sprake kan zijn van een grote in- en uitloop van mensen door bezoek of door de buurtfunctie en inmiddels gesproken wordt over de mogelijkheden tot compartimenteren bij ver- en nieuwbouw van verpleeghuizen.

Het bezoekverbod was emotioneel zwaar en bijzonder lang. “In de verpleeghuiszorg gaat het niet uitsluitend om de gezondheid en veiligheid van bewoners. Maar ook om het bieden van een prettige woonomgeving en om met behoud van kwaliteit van leven oud te worden.”, zei een bestuurder. Wel bracht het sommige bewoners meer rust. Dit inzicht biedt kansen om de zorg voor deze cliënten verder te verbeteren, bijvoorbeeld door familie en naasten van die cliënten beter te informeren over het ziekteverloop en wat dit betekent voor de aandachtspanne of gespreksonderwerpen of door het maken van afspraken over rustmomenten op de dag op bepaalde afdelingen. Verder delen de geïnterviewden inzichten rond het informeren en betrekken van bewoners, naasten en cliënten.

Medewerkers

De geïnterviewde zorgbestuurders spreken hun waardering uit voor zorgmedewerkers. Medewerkers nemen de maatregelen serieus en geven blijk van leiderschap en oplossend vermogen. Zij komen zelf met initiatieven, plannen en praktische oplossingen. Wel trekt de corona-uitbraak een zware wissel op de psychische belastbaarheid van medewerkers. Het is zwaar om te zien wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor het welzijn van bewoners en naasten, terwijl zij daar gevoelsmatig (te) weinig tegenover kunnen stellen. Zorgorganisaties hebben voor psychologische ondersteuning gezorgd. Het is belangrijk dat medewerkers, ondanks alle drukte en hectiek, ruimte hebben hun ervaringen en verhalen te delen. Van het onderzoek is een artikel verschenen in de reeks ‘Zorg in coronatijd’ op ActiZ.nl.

Bijlages:

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur

Laatste nieuws