15 april 2020Financiering, VVT Nieuws

Verlenging termijnen verantwoording kwaliteitsbudget en nacalculatie 2019

De NZa heeft in overleg met ZN vanwege mogelijke vertraging als gevolg van de coronacrisis de aanleverdatum van de nacalculatie 2019 voor zorgorganisaties met een kwaliteitsbudget 2019 verlengd tot 1 juli 2020. De data voor de verantwoording van het kwaliteitsbudget aan het zorgkantoor heeft ZN hierop aangepast. Voor zorgorganisaties zonder kwaliteitsbudget blijft de datum 1 juni 2020 voor de nacalculatie 2019 in principe gehandhaafd maar is coulance mogelijk.

Termijnen verantwoording zorgorganisaties met kwaliteitsbudget 2019 aangepast

Doordat de aanleverdatum van de nacalculatie 2019 voor zorgorganisaties is uitgesteld tot 1 juli 2020, verandert de planning voor de nacalculatie kwaliteitsbudget 2019. De data genoemd in het accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2019 zijn niet meer van toepassing. ZN heeft een nieuw overzicht opgesteld met daarin de nieuwe deadlines die gelden. Alle oorspronkelijke data schuiven op met 1 maand.

Actie

Nieuwe deadline (tot)

Oude deadline (tot)

Inleveren rondrekenmodel door zorgaanbieder (in pdf ondertekend én in excel format) bij zorgkantoor via email

1 mei 2020

1 april 2020

Terugkoppeling van zorgkantoor aan aanbieder via overzicht nacalculatie kwaliteitsbudget 2019

15 mei 2020

15 april 2020

Inleveren rapport van feitelijke bevindingen bij het zorgkantoor incl. ondertekend rondrekenmodel met waarmerk accountant via email

1 juni 2020

1 mei 2020

Inleveren ondertekend overzicht nacalculatie kwaliteitsbudget 2019 via email

1 juni 2020

1 mei 2020

Nacalculatie 2019 en de controleverklaring*) van de accountant indienen via NZa portal aan het zorgkantoor

1 juni 2020

1 mei 2020

Tweezijdig indienen nacalculatie 2019 door zorgkantoor

1 juli 2020

1 juni 2020

*) Voor de indiening van de controleverklaring bij het zorgkantoor zijn verschillende termijnen van toepassing afhankelijk van het zorgkantoor.  

Zorgkantoren hopen met het verschuiven van de termijnen zorgaanbieders voldoende tijd te bieden om de nacalculatie en de bijbehorende verplichtingen tijdig bij het zorgkantoor aan te leveren.

Er bestaat voor zorgkantoren bij de afrekening van de kwaliteitsbudgetten 2019 een afhankelijkheid dat alle zorgaanbieders de stukken op tijd ingeleverd moeten hebben, alvorens zorgkantoren de balans kunnen opmaken. Zorgkantoren kunnen dus per zorgaanbieder een overzicht aanleveren als iedere zorgaanbieder de  stukken bij het zorgkantoor heeft aangeleverd.

Nacalculatie zorgorganisaties zonder kwaliteitsbudget 2019 coulance mogelijk

Voor zorgaanbieders zonder een productieafspraak voor het kwaliteitsbudget 2019 blijft de oorspronkelijke deadline voor de nacalculatie van 31 mei 2020 gelden. Gezien de bijzondere situatie maakt de NZa eenmalig een uitzondering voor zorgaanbieders die door het coronavirus de nacalculatie niet tijdig kunnen aanleveren. Zorgaanbieders die verwachten dat de deadline van 31 mei niet wordt gehaald, kunnen bij NZa een verzoek tot uitstel indienen via de mail: info@nza.nl. Daarbij dient de zorgaanbieder de reden van het uitstel aan te geven en wanneer naar verwachting de gegevens wel kunnen worden aangeleverd. De NZa besluit over het uitstel en informeert de zorgaanbieder. De NZa geeft aan coulant te willen omgaan met het verlenen van uitstel.

De zorgaanbieder dient tevens tijdig bij het zorgkantoor te melden als afgesproken deadlines van de nacalculatie niet gehaald gaan worden. De NZa vraagt de zorgkantoren op hun beurt coulant te zijn bij verlenen van uitstel op deadlines die zij met zorgaanbieders zijn overeengekomen.

Herma_klein

Laatste nieuws