06 juli 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak van juni tot en met september. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met vier maanden. De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet, omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog steeds aanhouden, is de regeling verlengd en hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van Corona. Actuele informatie hierover vindt u hier op de ActiZ website.

 

Gewijzigde NOW-regeling met nieuwe voorwaarden

De nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt opnieuw met een termijn van vier maanden verlengd. In de eerste tranche van de NOW lag de nadruk op behoud van werk, door een boete op te leggen bij ontslag door de werkgever. In de nieuwe NOW-regeling is deze voorwaarde losgelaten om zo faillissementen onder werkgevers te voorkomen. Zo kunnen werkgevers zich meer richten op de toekomst van hun bedrijf en op welke wijze dit voort te zetten. Dit betekent dat werkgevers medewerkers kunnen ontslaan. Daarvoor is wel een inspanningsverplichting bijgekomen voor de werkgever om mensen te stimuleren elders aan de slag te gaan en zo mogelijk hierin te begeleiden.

Deze wijzigingen van de NOW-1  t.o.v. NOW 2 vindt u in dit overzicht van de AWVN, met de wijzigingen vet gedrukt.

Gebruik maken van de vernieuwde NOW-tool kan hier

Lees hier de Kamerbrief Noodpakket 2.0

De geldende subsidieregeling zoals deze van kracht is per 26 juni 2020 vindt u hier

Oproep aan sociale partners om zich in te zetten voor scholing

Met de aankondiging van de nieuwe regeling heeft Minister Koolmees uitdrukkelijk een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om zich in te zetten voor om- en bijscholing. Hij wees op bestaande initiatieven zoals scholingsfondsen in sectoren die hiervoor kunnen worden ingezet. De scholing is geen onderdeel van het plan, maar wel de inspanningsverplichting van de werkgever. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket Nederland leert door. Het doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot eind 2020 het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing., met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Karin de Poorter

Laatste nieuws