12 mei 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Update Wmcz 2018

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 van kracht.  De Wmcz 2018 verplicht  zorgaanbieders om binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet  een nieuwe medezeggenschapsregeling te hebben vastgesteld die in lijn is met de Wmcz 2018. In het licht van de huidige crisis  is dat nauwelijks haalbaar.  De LOC heeft samen met ActiZ en andere brancheorganisaties de minister van VWS in deze brief gevraagd om die termijn met zes maanden te verlengen. Zo krijgen cliëntenraden en aanbieders de tijd en ruimte om weloverwogen tot passende afspraken te komen.

Nieuwe regelingen

ActiZ heeft samen met de LOC, Zorgthuis.nl en GGZ Nederland modellen gemaakt voor de medezeggenschapsregeling: een regeling voor de lokale of stand-alone cliëntenraad en een regeling voor de centrale cliëntenraad. Deze regelingen hebben een voorlopig karakter en worden nog aangepast naar aanleiding van vragen en opmerkingen van zorgorganisaties. Vragen, opmerkingen, wenken en suggesties over deze modellen kunnen worden gedeeld met Michiel Kooijman (m.kooijman@actiz.nl, 0625036422).  Wij verwachten  de tekst van de modellen rond 1 september 2020 vast te stellen.

Inspraak

Naast spelregels over medezeggenschap geeft de Wmcz 2018 cliënten die langdurig verblijven in een zorginstelling, en hun naasten inspraak bij aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten Deze inspraak is vormvrij. Voor het vormgeven van inspraak heeft Vilans in samenwerking met onder andere ActiZ deze tool gemaakt.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws