27 juli 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Update PREM Wijkverpleging

Op 18 juni 2020 hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting in 2020. Iedere zorgorganisatie van wijkverpleging is verplicht om een PREM-meting uit te voeren voor 31 december 2020. Let op: iedere zorgorganisatie heeft maar één keer de mogelijkheid om tijdig, via een ECD-leverancier of meetbureau, data aan te leveren. En iedere zorgorganisatie heeft de mogelijkheid tot 31 januari 2021 om de PREM-data te delen met de gegevensmakelaar, Mediquest. In dit bericht leest u meer over de evaluatie van de PREM, de PREM-meting in 2021 en de ontwikkeling van andere indicatoren.

In andere jaren waarin er ook data aangeleverd werd via een gegevensmakelaar bij het Openbare Databestand van Zorginstituut Nederland, hadden organisaties altijd twee keer de mogelijkheid om de data aan te leveren. Vaak was er een deadline en later hadden organisaties nog een moment om de data te aanleveren. Voor de aanlevering van de PREM-data over 2020 is dat niet het geval. Iedere zorgorganisatie heeft maar één keer de mogelijkheid om tijdig, via een ECD-leverancier of meetbureau, data aan te leveren. De deadline voor deze aanlevering is 31 januari 2021. 

Evaluatie PREM Wijkverpleging

In hetzelfde bericht van 18 juni stond ook opgenomen dat de PREM Wijkverpleging in het najaar geëvalueerd gaat worden. Inmiddels kunnen we aangeven dat deze evaluatie door kan gaan doordat verschillende organisaties hun data beschikbaar hebben gesteld voor deze evaluatie. In augustus en september worden zorgorganisaties, zorgverzekeraars, maar ook meetbureaus en vertegenwoordigers van cliënten bevraagd naar hun ervaringen met de PREM Wijkverpleging.

Mocht u interesse hebben om mee te denken in de evaluatie van de PREM Wijkverpleging en beschikbaar zijn in de aangegeven periode, dan kunt u zich melden bij Suzanne Veen via s.veen@actiz.nl.

PREM-meting 2021

Na de evaluatie van de PREM zal er een aangepast vragenlijs beschikbaar worden gesteld met een nieuw handboek passend bij de nieuwe meting. De stuurgroep van het kwaliteitskader wijkverpleging, waar ActiZ onderdeel van uitmaakt, heeft de meetperiode voor de PREM-meting in 2021 vastgesteld. Iedere zorgorganisatie die wijkverpleging biedt dient een meting in 2021 uit te voeren in de periode van 1 maart – 31 december 2021.

Ontwikkeling indicatoren
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van andere indicatoren naast de PREM Wijkverpleging. Dat is de indicator ongeplande ziekenhuisbezoeken en de indicator kwetsbaarheid. De beroepsgroep is samen met vertegenwoordigers van cliënten aan de slag met de ontwikkeling van de indicator kwetsbaarheid, maar ook met twee nieuwe indicatoren kwaliteit van leven en belastbaarheid mantelzorg. De verwachting is dat in het najaar meer bekend zal worden over in welke richting deze thema’s zich ontwikkelen en hoe de indicatoren er uit komen te zien. Afhankelijk van die ontwikkeling kunnen verschillende indicatoren eerst nog getest worden in een pilot.  

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws