09 juli 2020VVT Nieuws, Wonen

Unieke samenwerking en financiering bij nieuwe woonvorm De Kattenberg

In Aalten start een nieuwe woonvorm voor ouderen die het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis dicht. Locatie van deze pilot is het complex De Kattenberg. Zorgorganisatie Marga Klompé werkt hier samen met woningcorporatie De Woonplaats, 8RHK (achterhoek)-ambassadeurs en de gemeente Aalten. De woonvorm maakt de combinatie van langer thuis wonen en intensievere dementiezorg mogelijk.

Kattenberg-Aalten.jpg

Blijven samenwonen met partner met dementie

De groeiende vraag naar passende seniorenhuisvesting is een uitdaging in de Achterhoek. Marga Klompé heeft samen met woningcorporatie De Woonplaats en de gemeente Aalten het initiatief genomen om een nieuwe woonvorm te onderzoeken voor echtparen waarbij één van de partners lichte dementiezorg nodig heeft. “Bewoners moeten zorgeloos en zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt,” aldus Roy Severein, vastgoedmanager bij Marga Klompé. Wanneer bewoners een Wlz-indicatie krijgen kunnen zij ‘gewoon’ thuis blijven wonen. In een bestaand woongebouw worden de woningen getransformeerd tot een nieuwe tussenvorm. De betrokken partijen willen noodgedwongen verhuizingen van deze doelgroep naar een zorginstelling tegengaan. De zorg komt voortaan naar de bewoners toe en het complex wordt met veilige huurwoningen hiervoor geschikt gemaakt. Echtparen kunnen hierdoor bij elkaar blijven wonen en worden niet gescheiden. 

Nieuwe woonvorm in de praktijk

De pilot start in appartementencomplex De Kattenberg in Aalten. In de 28 woningen van het complex wonen nu ook senioren in huurwoningen van De Woonplaats. Het bestaande complex wordt gebruikt voor de pilot. “De Achterhoek is een krimpregio, dus de transformatie van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw werd vanuit de gemeente sterk aangemoedigd.” Wanneer er een woning in het complex vrijkomt, wordt deze aangeboden aan oudere echtparen waarbij een van de partners lichte dementiezorg nodig heeft. De organisaties verwachten dat over ongeveer vijf jaar het gehele complex door de doelgroep wordt bewoond.

Wooncoach

Een wooncoach wordt de helpende hand voor de bewoners. Dit is een professional in dienst van de zorgorganisatie, woningcorporatie en gemeente die bewoners op maat helpt bij het zorgeloos wonen. Kortom, een spin in het web tussen instanties en bewoners. Ook verzorgt de wooncoach de afstemming tussen mantelzorg en professionele thuiszorg of welzijnsactiviteiten in en rondom De Kattenberg. Daarnaast wordt het complex toekomstbestendig gemaakt met extra brandveiligheidsmaatregelen, optimale toegankelijkheid en hulpmiddelen.

Financiële steun

De grootste uitdaging wat betreft de realisatie van dit project zijn de ‘onrendabele investeringen’. Roy Severein legt uit dat het gaat om een gat van niet gedekte investeringen tussen de inkomsten uit de sociale huur en de Normatieve huisvestingscomponent. “Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft zijn er andere eisen wat betreft bijvoorbeeld brandveiligheid dan wanneer iemand zonder indicatie in de woning woont. Om alle woningen aan de eisen te laten voldoen zijn vele extra investeringen nodig.” Met de financiële steun van ‘8RHK ambassadeurs’ en de provincie Gelderland uit de Regio Deal kan de uitvoering starten. “Deze subsidie dekt ongeveer 50% van het totaal. In ruil daarvoor is het de bedoeling dat de kennis en ervaring breed worden gedeeld, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor soortgelijke projecten in de regio.”

Unieke samenwerking en kennisdeling

De drie partijen hebben intensief samengewerkt om dit project van de grond te krijgen. Dit jaar staat in het teken van de start van het project, hier wordt samen met de bewoners van De Kattenberg invulling aan gegeven. Door de unieke en intensieve samenwerking van verhuurder, zorgorganisatie en gemeente zijn standaard ‘hokjes en lastige regels’ zoveel mogelijk voorkomen en is het gelukt een nieuwe tussenvorm te realiseren. De woonvorm is een oplossing voor alle gemeenten waar door de vergrijzing een groeiende combinatie van langer thuis wonen en intensievere dementiezorg wenselijk of noodzakelijk is. De pilot wordt met veel interesse gevolgd door ActiZ.

De komende jaren is er grote behoefte aan geschikte woonvormen voor ouderen. Dit artikel laat ter inspiratie een van de mogelijkheden zien. In het najaar zal ActiZ een bundeling van vele verschillende voorbeelden van woonvormen publiceren.
Zie ook ActiZ brengt opgave passende woonvormen in beeld.

1-DSC_0306

Laatste nieuws