nieuws

02 april 2019VVT Nieuws

Uitgelicht 2018: jaaroverzicht ActiZ

Als belangenbehartiger, coalitiegenoot, samenwerkings- en gesprekspartner en adviseur zijn we altijd in dialoog met onze leden en stakeholders. Ons houvast en uitgangspunt is: liefdevolle zorg, nu en morgen, met voldoende middelen en reële tarieven, goed personeel, minder regels en investeringen in technologie en innovatie.

Voor ActiZ waren het in gang zetten van het Pact voor de Ouderenzorg, met drie onderliggende actieprogramma’s, het sluiten van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en de campagnestart van het Actieplan Werken in de Zorg in 2018 belangrijke en relevante aandachtsgebieden.

2018 was ook het jaar waarin de nieuwe verenigingsstructuur haar vorm kreeg, met drie kerngroepen, twee themacommissies, een nieuwe voorzitter en een (bijna geheel) nieuw bestuur. En met een nieuwe bureaustructuur. We kunnen met trots terugkijken op deze transformatie.

Meer weten over:

  • onze gezamenlijk behaalde lobbyresultaten?
  • onze inzet en activiteiten op heel veel beleidsterreinen en onderwerpen?
  • de zichtbaarheid van de vereniging en de branche in de (social) media?
  • andere relevante feiten en cijfers?

Bekijk dan de infographic ActiZ Uitgelicht 2018.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0115-001

Henriette Neuteboom

Laatste nieuws