17 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer wil onderzoek bezoekregeling verpleeghuizen

Kamerdebat 16 april 2020

Hartverscheurend en hartverwarmend. Zo vatte SGP-fractieleider Kees van der Staaij de situatie in verpleeghuizen samen. Hij doelde op de drama’s van mensen die overlijden door het coronavirus en de grote inzet die gedaan wordt om bewoners goede zorg te bieden. In het debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie in verpleeghuizen. Dit was ook het geval bij de technische briefing eerder die ochtend waar naast RIVM, GGD en IGJ ook de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, kamerleden informatie gaf. Een motie om de maatregelen rond het bezoekverbod aan verpleeghuizen te onderzoeken werd aangenomen.

Beschermingsmiddelen en testen

In het debat werd veel gesproken over het tekort aan beschermingsmiddelen voor medewerkers in de ouderenzorg. ActiZ trok hier al vanaf begin maart over aan de bel. Alle Kamerfracties gaven nu aan zich zorgen te maken. De PVV stelde dat het een inschattingsfout is geweest van het kabinet en het RIVM om te weinig beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen beschikbaar te stellen. GroenLinks was benieuwd of het onverantwoord werken is geweest in verpleeghuizen. Was het geen inschattingsfout mensen met milde klachten te laten werken in verpleeghuizen? De PvdA wilde weten waarom het ruim een maand duurde om het testbeleid te verruimen voor medewerkers met klachten? En ook het CDA signaleerde dat de uitrol van testen via GGD’s niet snel genoeg ging en dat zorgorganisaties zelf zijn gaan testen. ‘Het testbeleid is verruimd’, zei minister De Jonge, ‘mede vanwege het dilemma om voldoende medewerkers te houden en verspreiding tegen te gaan. De adviezen van het Outbreak Management Team zijn op dit punt opgevolgd.’

Inkoop

CDA en PvdA waren benieuwd wat het gaat kabinet doen om besmettingen in verpleeghuizen te voorkomen. Minister De Jonge wees op het nieuwe verdeelmodel voor beschermingsmiddelen. ‘De verdeling tussen care en cure gaat veel beter. Er gaat steeds meer naar de care.’ D66 vroeg of het Landelijk Consortium Hulpmiddelen wel genoeg capaciteit heeft. ‘Helaas is nog steeds sprake van wereldwijde schaarste’, antwoorde de minister. ‘Vanaf eind maart zijn in een landelijk inkoopcentrum alle inkopers van zorginstellingen en inkopers van leveranciers samen gaan opereren. Er kwam veel aanbod. Helaas liep het gros van de aangeboden zaken uit op niks: dingen bleken fake of een loos aanbod. Er zat geen begrenzing op wat we hebben ingekocht. Ik heb echt goede hoop dat de schaarste de komende tijd zal afnemen.’

Bezoekregeling

ChristenUnie en SP stonden in het debat stil bij de pijnlijke maatregel van het bezoekverbod aan verpleeghuizen. Ook minister De Jonge erkende dat dit een moeilijk besluit was om te nemen. ‘De bezoekersregeling was een duivels dilemma. Veel zorgbestuurders wilden er nog niet aan, maar toch ben ik blij dat ik het besluit genomen heb want deze was wel effectief: het aantal nieuwe besmettingen vlakt af.’ De SP en ChristenUnie dienden samen een motie in die werd aangenomen, om de maatregelen en de duur ervan te onderzoeken. Minister de Jonge wil de komende weken wel kijken naar de bezoekersregeling, maar zegt niet op voorhand toe dat deze kan worden versoepeld. ‘Ik denk aan een precisering. Hierbij betrek ik bestuurders en deskundigen uit de ouderenzorg, maar ook medisch ethici en verpleegkundigen.’ De bezoekersregeling heeft volgens de minister het meeste effect gehad op het inperken van nieuwe besmettingen. ‘We weten hoe moeilijk het is om het virus buiten te houden.’

Laatste nieuws