27 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen

Kan er meer getest worden op het coronavirus? Is de capaciteit van de intensive care bedden voldoende? En waarom was de communicatie rond de nieuwe maatregelen zo verwarrend. Het waren de belangrijkste onderwerpen tijdens het debat in de Tweede Kamer op 26 maart over de aanpak van het coronavirus. Wel is er steun voor de koers die het kabinet vaart.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, viel ook Kamerleden op. Ook ActiZ had in een brief aangegeven dat dit een landelijk probleem is, ook in verpleging, verzorging en thuiszorg. De SP gaf aan dat ervoor gezorgd moet worden dat zorgmedewerkers hun werk op een veilige manier kunnen doen. ‘Dan heb ik het natuurlijk over alle zorgverleners: de mensen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, ook in het verpleeghuis, ook bij de huisartsen, ook in de gehandicaptenzorg. Deze mensen verdienen onze bescherming.’ Moties van de PVV en de SP die aandringen op voldoende beschermingsmiddelen op de kortst mogelijke termijn, werden aangenomen. Minister de Jonge (VWS) gaf aan dat de aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen op gang komt. Hij verwacht de komende weken 4,2 miljoen mondkapjes en 2,2 miljoen chirurgische maskers. Het is belangrijk dat ook zorgmedewerkers in de wijkverpleging, thuiszorg en verpleeghuizen goed in beeld zijn bij het ROAZ, bij de verdeling van deze middelen.

Verpleeghuizen

De maatregel om geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen is ingrijpend, voor familie en naasten, voor bewoners en voor zorgmedewerkers. Dit werd ook erkend tijdens het debat. 50PLUS vroeg aandacht voor de belangrijke rol die mantelzorgers in het verpleeghuis vervullen. Een motie van SP en 50PLUS met een vraag om inzet van een beperkte groep mantelzorgers in verpleeghuizen te heroverwegen, werd tijdens het debat aangehouden. Minister De Jonge erkende het belang van de inzet van mantelzorgers, maar wil op dit moment het besluit niet heroverwegen omdat dit tot onduidelijkheid leidt. Wel wil hij delen hoe verpleeghuizen op creatieve manieren erin slagen contacten tussen bewoners en naasten te onderhouden, zodat deze voorbeelden ook anderen kunnen inspireren.

Complimenten voor medewerkers in de zorg

Alle fractievoorzitters die bij het debat het woord voerden, loofden de inzet en inspanningen van de zorgmedewerkers. Iets dat werd beaamd door minister De Jonge: ‘Het is ook een tijd waarin terecht iedereen met grote dankbaarheid spreekt over alle zorgmedewerkers op wie we mogen rekenen, waarvan we zien hoe zij in de frontlinie staan.’

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws