08 april 2020Financiering, VVT Nieuws, Wonen

Tweede aanpassing Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Veel bewonersinitiatieven, sociale ondernemers en ook zorgorganisaties zijn hiermee bezig maar de financiering is vaak een knelpunt. In 2019 is hiervoor de Stimuleringsregeling voor Wonen en zorg opengesteld. Deze Stimuleringsregeling is in februari jl. aangepast (voor de initiatieffase) en per 3 april 2020 zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd.

Deze meest recente wijzigingen gelden voor de planontwikkel-, de bouw- en de nafinancieringsfase. De wijzigingen maken de bouw van meer alternatieve woonvormen voor senioren met een zorgvraag mogelijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.

De belangrijkste wijzigingen in de planontwikkelfase en bouw-/nafinancieringfase zijn:

De doelgroep is verruimd. Ook nieuwe woonvormen voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, komen in aanmerking voor de financiering. Door de verwachte, toekomstige vraag naar verpleeghuiszorg is stimulering van deze kleinschalige wooninitiatieven gewenst. Deze verruiming gold al voor de initiatieffase. Met ingang van 3 april 2020 geldt dit ook voor de vereenvoudigde en verruimde planontwikkelfase en bouw-/nafinancieringsfase. Het aanvragen van financiering wordt makkelijker. De kans op het krijgen van financiering wordt groter. Naast banken, kunnen ook andere financiers voor de bouw-/nafinancieringsfase gebruik maken van de borgstellingsfaciliteit van de RVO.

Meer informatie vindt u hier:

Lees onze eerdere berichten:

 

1-DSC_0306

Laatste nieuws