14 januari 2020VVT Nieuws, Zorg

Twee korte en overzichtelijke handreikingen voor normenkader en verpleegkundig proces

V&VN wil iedereen die in de wijkverpleging werkt ondersteunen. Om dat op een goede manier te doen heeft V&VN twee korte en overzichtelijke handreikingen ontwikkeld. Eéntje over het Normenkader, en eentje over het Verpleegkundig proces.

Wijkverpleegkundigen indiceren op basis van het Normenkader. Dit is in 2014 ontwikkeld door V&VN. Begin 2019 heeft het bureau van V&VN samen met wijkverpleegkundigen en het Zorginstituut het begrippenkader samengesteld. Hierin zijn zes veel gebruikte begrippen uit het Normenkader verder uitgewerkt.

Beide documenten – Normenkader en Begrippenkader – worden door sommige wijkverpleegkundigen echter als lang en abstract ervaren. Dat maakt de vertaalslag naar de praktijk soms lastig. Dit soort signalen waren voor V&VN dan ook de aanleiding voor de ontwikkeling van de handreikingen. Dat maakt de vertaalslag naar de praktijk soms lastig. Dit soort signalen waren voor V&VN dan ook de aanleiding voor de ontwikkeling van de handreikingen.

Ga naar Handreiking normenkader

Ga naar Handreiking verpleegkundig proces

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws