Troonrede 2020-tv.JPG
16 september 2020VVT Nieuws

Troonrede 2020: Terechte woorden van waardering voor zorgmedewerkers

ActiZ roept op tot minder werkdruk en administratieve lasten ouderenzorg

‘Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al dat mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden.’ ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties vindt het heel bijzonder en terecht dat Koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede zijn waardering uitsprak voor de inzet van alle zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis. Onder moeilijke omstandigheden kon dankzij hen de zorg aan ouderen en chronisch zieken doorgaan.

ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘De coronacrisis laat zien dat de inzet van zorgmedewerkers van onschatbare waarde is voor de samenleving. Zorg leveren is mensenwerk en dat kost geld.’ ActiZ is voorstander van meer waardering voor zorgmedewerkers. De door het Kabinet beschikbaar gestelde bonussen en het extra geld voor het tegengaan van administratieve lasten zijn mooi, maar is onvoldoende. De zorg voor ouderen neemt de komende jaren fors toe door de vergrijzing. Structurele verbetering is noodzakelijk.

Zorgmedewerkers ontlasten

Om zorgmedewerkers echt te ontlasten is het belangrijk dat de werkdruk vermindert en administratieve lasten afnemen. Hiervoor zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten aan zet. ActiZ stelt dat niet doelmatigheid maar juist professionaliteit en kwaliteit de primaire criteria moeten zijn bij de inkoop van zorg. Op die manier kan er daadwerkelijk geïnvesteerd worden in medewerkers, in innovatie en in preventie. Zelfs met die investering is het de vraag of de hoge verwachtingen op termijn waargemaakt kunnen blijven worden in de krappe arbeidsmarkt.

Het is wat ActiZ betreft tijd voor durf en langetermijnvisie om de zorg voor ouderen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. En die zorg zal er anders uitzien dan nu. ‘Het moet in de toekomst niet uitmaken waar je langdurige zorg krijgt, thuis of in het verpleeghuis’, aldus Conny Helder. ‘Dat vraagt om goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, verpleeghuizen en gemeenten en zorgverzekeraars.’

Reële tarieven voor zorg

ActiZ ziet dat er meer zorg wordt geleverd door minder mensen. Jaar op jaar ontwikkelen de tarieven onvoldoende mee met de kosten. Het huidige systeem van zorginkoop holt de ruimte om zorgmedewerkers te waarderen steeds verder uit. Het hanteren van reële tarieven betaalt zich direct uit in betere werkomstandigheden voor zorgmedewerkers en helpt bij het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. ActiZ hoopt dat ook het Kabinet hier het komende jaar aandacht voor heeft.

ActiZ benadrukt dat de toekomst van zorg voor ouderen en chronisch zieken een maatschappelijk vraagstuk is waar iedereen, jong en oud, bij betrokken moet zijn. In de woorden van de Koning: ‘Perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier en nu.’

 

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws