28 september 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Trimbos-enquête naar doelgroep gerontopsychiatrie in VVT-instellingen

Het Trimbos-instituut voert vanaf 5 oktober een inventarisatie uit naar de omvang van de doelgroep gerontopsychiatrie in instellingen voor verpleging en verzorging en naar de samenwerking tussen sectoren.

Onderzoeksvragen

Hoeveel bewoners met gerontopsychiatrische problematiek ontvangen Wlz zorg (al dan niet met behandeling) en verblijven in een verpleeg- of verzorgingshuis of gelijkwaardige woonvorm? En op welke wijze werken verpleeghuizen samen met de GGZ om de kennis, vaardigheden en expertise voor deze specifieke doelgroep te vergroten? Deze vragen staan centraal in de enquête die binnenkort onder instellingen voor verpleging en verzorging in het land wordt gehouden.

Uitnodiging

De instellingen ontvangen hiervoor binnenkort per mail een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, met daarin een link, waarmee de digitale vragenlijst kan worden ingevuld.

Kennisinfrastructuur

De enquête maakt deel uit van het onderzoek naar de ‘kennisinfrastructuur over de sectoren heen’ dat het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert. Doel van dit onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een betere kennisinfrastructuur, zodat de kennis, competenties en vaardigheden vanuit de VVT en GGZ optimaal kunnen worden ingezet voor de doelgroep. Om daarmee een betere kwaliteit van leven voor bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis mogelijk te maken.

Meer informatie

1-DSC_0862

Laatste nieuws