nieuws

11 maart 2019VVT Nieuws

Toetsingskader IGJ 'Toezicht op de zorg thuis' aangepast

Met het toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’ kijkt de inspectie naar de verpleging en verzorging thuis door de wijkverpleging. Dit kan kortdurende (intensieve) zorg zijn, maar ook langdurige zorg. De inspectie beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Waar de inspectie op let is beschreven bij Toezicht op verzorging en verpleging thuis.

De inspectie gebruikt dit toetsingskader sinds 2017 maar in februari van dit jaar is het toetsingskader aangepast en opnieuw gepubliceerd op 7 maart 2019. Het addendum over MPT/VPT in de thuissituatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is nu bij dit kader als bron opgenomen. De factsheet maakt duidelijk waar IGJ in de praktijk op toetst.

Relatie met andere toetsingskaders

Naast het gewone toezicht op de wijkverpleging kunnen de wijkverpleegkundige en de thuiszorginstelling te maken krijgen met het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en het toezicht op zorgnetwerken. Daarvoor zijn aparte toetsingskaders ontwikkeld:

  • Toetsingskader Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe thuiszorginstellingen voor verpleging en verzorging van cliënten thuis kunnen bezoek krijgen van de inspectie in het kader van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders.

  • Toetsingskader Zorgnetwerken

Wijkverplegers die onderdeel zijn van een zorgnetwerk rondom een thuiswonende cliënt kunnen ook te maken krijgen met het toezicht op zorgnetwerken door de inspectie.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws