09 maart 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Tips met betrekking tot isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis

Inmiddels is gebleken dat er geen aparte richtlijnen komen voor (thuis)isolatie bij dementie. Wel hebben Verenso en de NvAVG tips opgesteld, in overstemming met de adviezen van het RIVM.  Mocht er een besmetting zijn in onze sector dan geeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken. Op dit moment is het advies strikte (thuis)isolatie (uiteraard afhankelijk van waar ‘thuis’ is).

De landelijke adviezen en richtlijnen hiervoor zijn niet altijd goed toepasbaar bij doelgroepen zoals mensen met dementie. Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert om de bijzonderheden van de casus en situatie duidelijk te schetsen:

 • Cliënt wel/niet in staat tot volgen van instructie en dragen van beschermingsmateriaal.
 • Ongeschikte huisvesting, al dan niet gedeeld sanitair.
 • Gedragsproblemen die ontstaan bij afwijkingen van structuur en ritme of bij beperkingen in bewegingsvrijheid.
 • Cliënten met ernstige agressie of gedragsproblemen waarvoor fysieke beheersing nodig is.

Isolatie in verpleeghuizen  

Ook voor verpleeghuizen is het advies om samen met de GGD lokaal te zoeken naar de meest passende oplossing voor ‘isolatie’. Hieronder een aantal tips om dit vorm te geven:  

 • Isoleer patiënten in een eenpersoonskamer met eigen sanitair, verplaats de patiënt indien nodig.  
 • Indien er geen eenpersoonskamer met sanitair beschikbaar is: inventariseer hoe deze situatie kan worden gecreëerd of ga op zoek naar een 'second best' situatie. 

Verder:   

 • Er is geen 'one size fits all' qua 'isolatie'. Mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie voor wat betreft bouw, inrichting en de betreffende patiënt en bewoners van de locatie.
 • Maak gebruik van de kennis en ervaring binnen jullie instelling met betrekking tot andere uitbraken als norovirus, influenza, MRSA/BRMO.
 • Bekijk nu al welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn voor ‘isolatie’. 
 • Denk alvast na over mogelijkheden voor cohorteren (zoals bijvoorbeeld beschreven in de WIP-richtlijn Norovirus
 • Betrek nu al een Deskundige Infectiepreventie. Zie vhig.nl   

Beschermende persoonlijke middelen:

Wanneer iemand geïsoleerd is, gebruik een schort, masker, beschermende bril en handschoenen.  

 • Schort: gebruik een schort met lange mouw met PE-coating. Bij schaarste kan gebruik worden gemaakt van een halterschort met PE-coating tenzij er sprake is van hoog-risicohandelingen (handelingen in de mond/keelgebied, waaronder tanden poetsen). 
 • Masker: zie VWS-Factsheet 'Wanneer is welk mondmasker nodig?'   
 • Plaats van omkleden: buiten de  ruimte waarin de geïsoleerde patiënt zich bevindt (kamer of in geval van een cohortisolatie, de afdeling of unit).  

Reiniging/desinfectie:

Reinig en desinfecteer dagelijks de isolatiekamer met nadruk op handcontactpunten. Scheidt de gebruikte schoonmaakmaterialen. In geval van een cohort waarbij zieken en niet-zieken op één unit of afdeling verblijven: reinig minimaal dagelijks; reinig en desinfecteer de handcontactpunten zolang dit haalbaar is. Overleg met een deskundige infectiepreventie.   

Alternatieve opties op organisatieniveau 

Probeer op organisatieniveau ook na te denken over alternatieve opties die geschikt zijn. Neem deze op in het continuïteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Leegstaande locaties en/of dagbestedingslocaties gebruiken.
 • In overleg met de GGD, gebruik maken van de afgelegen ligging van sommige terreinen waardoor er wellicht wel opties voor naar buiten gaan zijn.

En nee, uiteraard heeft niet iedereen de beschikking over extra locaties.

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws