01 april 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel voor de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, die nu omzet verliezen door de coronacrisis, bekendgemaakt. Al eerder kondigde Minister Koolmees de contouren aan van de NOW die de regeling werktijdverkorting gaat vervangen.

Voor zorgorganisaties betreft deze maatregel vanuit Sociale Zaken één van de mogelijkheden tot compensatie van omzetverlies. Al eerder heeft Zorgverzekeraars Nederland in berichtgeving gemeld dat zij bereid zijn aanbieders in de langdurige zorg en zorgverzekeringswet financieel tegemoet te komen. Ook de VNG is met soortgelijk voorstel gekomen om voor aanbieders in hun Gemeenten met financiële oplossingen te komen. Deze financiële oplossingen zijn een voorliggende voorziening op de nieuwe NOW. Aangezien we nog in afwachting zijn vanuit ZN en VNG voor concrete invulling van de maatregelen is het raadzaam om nog geen verdere acties te ondernemen richting UWV voor een aanvraag.

Meer informatie over de tijdelijke maatregel NOW

  • Lees hier de aankondiging van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Lees hier de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  • Lees hier de inhoud van Ministeriële Regeling
  • Lees hier de ledenbrief van de VNG 'Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG'
  • Aanvullende informatie over de werking van de regeling bekijk deze presentatie van de AWVN.

    update 8 april:

  • Denkt u in aanmerking te komen voor de NOW en wilt u de subsidie aanvragen en een voorschot vragen op de loonkosten, kijk hier voor meer informatie van AWVN.
  • Naast een stappenplan voor het indienen van de aanvraag kunt u ook gebruik maken van de NOW- rekentool. 
Karin de Poorter

Laatste nieuws