Thuis in de wijk web
30 januari 2020VVT Nieuws, Wonen

Thuis in de wijk: samenwerken sleutel tot succes

Het congres Thuis in de wijk op 29 januari toonde een palet aan creatieve oplossingen op het gebied van wonen voor ouderen. Zo lang mogelijk thuis wonen is de norm geworden, maar niet alle huizen zijn geschikt en ook niet elke oudere past dit goed. Hoe zorg je dat ouderen prettig wonen en hoe voorkom je bijvoorbeeld eenzaamheid of opname in een verpleeghuis? Het antwoord op deze vragen is inzet op passende woonvormen voor ouderen met zorg en ondersteuning in de buurt. Talloze voorbeelden laten zien dat samenwerken de sleutel tot succes is.

Dit congres werd mede georganiseerd door ActiZ en werd bezocht door ruim 700 vertegenwoordigers van de overheid, gemeenten, woningcorporaties, investeerders, burgerinitiatieven en zorgorganisaties. Een groot aantal leden van ActiZ was aanwezig om workshops te geven over de innovatieve projecten waar zij aan werken en om inspiratie op te doen.

 

 

De urgentie is helder. Het aantal kwetsbare ouderen neemt door de vergrijzing sterk toe, de wachtlijsten voor verpleeghuizen groeien en er gaapt een gat tussen zelfstandig thuis wonen en woonvormen voor zware zorg. TNO becijferde onlangs dat er veel meer verpleeghuizen bij moeten komen,  maar dat is niet realistisch en ook niet wenselijk omdat steeds meer mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk willen leven. Inzetten op diverse en passende woonvormen biedt het logische antwoord.

Taskforce wonen en zorg

Ook ActiZ pleit al geruime tijd voor meer passende woonvormen voor ouderen, om zo het gat tussen thuis en het verpleeghuis te verkleinen. De Taskforce wonen en zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. De Taskforce wil dat overal in het land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven. Alleen in gezamenlijkheid kunnen er stappen gezet worden.

Het congres werd afgesloten met de Talkshow van de Taskforce onder leiding van dagvoorzitter Clairy Polak. Hierin presenteerde de Taskforce het werkplan voor 2020 en ging met de zaal in gesprek over de opgave én de oplossingen.

ActiZ en leden werkten verder mee aan de volgende sessies:

  • De flatcoach: een arrangement tussen 'thuis' en 'tehuis'. Sandy van Marrewijk van corporatie Vidomes en Sandra Schouten van zorgorganisatie Florence verzorgen deze workshop. De flatcoach zorg voor uitgestelde zorgbehoefte, langer zelfstandig thuis wonen, meer sociale cohesie en minder belasting van de zorgverleners. De flatcoach koppelt bewoners aan andere bewoners, door middel van de talentkaart. Op deze manier worden activiteiten voor en door bewoners georganiseerd en wordt op elkaar gelet. De flatcoach is geen zorgverlener, maar lost kleine klusjes in huis op, verbindt mensen of verwijst door in het geval van grotere problemen. De flatcoach wordt gefinancierd vanuit een innovatie subsidie van de gemeente en de opbrengsten van de ‘service kosten’ die bewoners betalen. Bovendien financiert zorgverzekeraar DSW (vanuit zvw) een klein deel van het project. De flatcoach werkt dus niet voor een organisatie maar valt tussen vele organisaties in, waarbij samenwerking cruciaal is.
  • Stan Verhoeven van zorgorganisatie Surplus en Jurgen Arts van woningcorporatie Alwel vertellen waarom zij in Breda samen werken aan een gemengd woongebouw voor ouderen met én zonder zorgvraag. En hoe zij de vraagstukken die zij daarbij tegenkomen oplossen. Dit project in ontwikkeling deed mee aan het onderzoek dat ActiZ in 2019 liet uitvoeren naar de meerwaarde van woonvoorzieningen met zorg voor ouderen. Bureau HHM en Penny Senior van ActiZ lichtten dit onderzoek toe.
  • De woonopgave per gemeente in beeld. Een praktische sessie door Atie Schipaanboord van ANBO en Penny Senior van ActiZ over het ActiZ/ANBO onderzoek naar de woonopgave per gemeente om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • Leren van 20 jaar werken met woonservicegebieden. Emeritus hoogleraar George de Kam deed afgelopen jaar opnieuw onderzoek naar de effectiviteit van woonservicegebieden die begin van deze eeuw zijn ontwikkeld. De Enschedese gebiedscoalitie werkt aan Droombuurt De Posten. Arjan Kampman, wethouder Enschede en Rick Hogenboom, bestuurder De Posten vertellen waarom een gebiedsgerichte aanpak ook nu actueel is.
  • Leven Lief Huis: woonvorm voor oudere kunstenaars. In het Ramses Shaffyhuis in Amsterdam vinden 24 oudere en 12 jongere kunstenaars hun thuis. Het huis is ontstaan door een samenwerking van corporatie Stadgenoot, Zorggroep Amsterdam Oost en stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam. In de nieuwe publicatie Samen Oud kunt u meer lezen over deze woonvorm.
  • Onze buurt de Posten! Hoe kom je tot een inclusieve wijk? Samen met bewoners van de buurt de Posten in Enschede Zuid hebben Zorginstelling de Posten, woningcorporatie Domijn, Woonzorg Nederland en de gemeente Enschede een coalitie gevormd met als uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid, samenredzaamheid en wederkerigheid. Lees meer over dit project in De Posten Magazine (vanaf pag. 14).

 

 

 

 

 

1-DSC_0306

Laatste nieuws