08 april 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Tegemoetkoming herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen door coronacrisis

De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) heeft aangekondigd dat alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie behouden in de registers van de van de RGS.

Met deze regeling wil de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk belasten tijdens de coronacrisis. Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG register onder meer de verpleegkundigen, zie eerdere berichtgeving hierover.

De regeling houdt het volgende in:

  • Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schrijft deze groep de komende maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. In de periode september – december 2020 stuurt de RGS nogmaals een herinnering om te registreren.

  • Er is voor specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart en 2020 en 1 januari 2021 een tegemoetkoming van 10 % op de eisen voor de herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT- punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn.

  • De evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en externe kwaliteitsevaluatie geldt een coulance regeling. Specialisten of profielartsen voor wie een EIF of een externe kwaliteitsevaluatie gepland stond tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 die niet plaats kan vinden, krijgen daarvoor dispensatie. Wel gaat er RGS ervan uit indien mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties.

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) bereidt een besluit voor waarin bovenstaande regeling wordt vastgelegd. Afhankelijk hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, neemt de RGS in de loop van het jaar besluiten over een eventuele verlenging.

Voor veel gestelde vragen over de regeling en specifieke situaties klik hier.

Karin de Poorter

Laatste nieuws