30 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt

Interview met Chantal van Keulen, manager behandel- en kenniscentrum regio Oss bij BrabantZorg

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is sinds 24 april beschikbaar voor alle specialisten ouderengeneeskunde in de verpleeghuizen in Nederland. Deze telefonische helpdesk is ontstaan uit een vraag van BrabantZorg en als project ontwikkeld door Verenso, ActiZ en ANW Nederland. Wij spraken met Chantal van Keulen, manager behandel- en kenniscentrum regio Oss bij BrabantZorg, over de aanleiding, de pilot en de ervaringen tot nu.

Wat was de aanleiding voor de helpdesk?

‘Toen BrabantZorg van start ging met een cohort afdeling voor cliënten met een covid-19 besmetting, gingen wij ook op zoek naar ‘extra zorghanden’. We kregen veel reacties van herintreders maar ook van basisartsen en artsen in opleiding, die wel medisch geschoold zijn maar ook nog ondersteuning en supervisie nodig hebben. In onze bestaande vakgroep was hiervoor onvoldoende capaciteit door de coronacrisis. Reden voor ons om ANW Nederland te benaderen, die artsen voor bereikbaarheidsdiensten kunnen inzetten. Echter de vraag was nu wel anders. Het ging nu niet om het overnemen van fysieke diensten maar om telefonische support en ondersteuning en het overnemen van de supervisie-rol van onze eigen artsen.’

Hoe verliep de pilot?

‘Met het projectteam hebben we eerst gekeken naar de randvoorwaarden zoals: wat is de rol van de ondersteunende arts, hoe zit het met aansprakelijkheid, mogen cliëntendossiers ingezien worden en hoe regelen we het financieel. In de eerste fase van de pilot zijn we gestart met twee ondersteunende specialisten ouderengeneeskunde. Met hen was er dagelijks contact over hun rol, de vragen die aan hen gesteld werden, de werkbaarheid van het telefonisch contact et cetera. Voor de eigen artsen van BrabantZorg was het in eerste instantie best vreemd, samenwerken met een arts op afstand die je niet kent. Maar als BrabantZorg wilden we dat onze artsen niet 24/7 in de frontlinie zouden staan, dat zij niet overbelast zouden raken.

We hebben natuurlijk vooraf gekeken wat de in dienst zijnde artsen nodig zouden hebben in de voorwacht. Bijvoorbeeld: heeft een basisarts voldoende in zijn ‘rugzak’ en voelt hij zich voldoende ondersteund? En wat betekent dat voor de achterwacht bij de Supporthelpdesk? Wat moet hij dan te bieden hebben? We zorgen dat er ruimte is om digitaal even kennis te maken met elkaar, dat er voldoende overdrachtsmomenten zijn, we met elkaar in gesprek blijven en waar nodig dagelijks evalueren. Na een eerste geslaagde pilotfase met twee SO’s, die voor Brabantzorg beschikbaar waren als eerste achterwacht, zijn we snel opgeschaald naar meer ondersteuning.’

Hoe hebben de artsen het ervaren?

‘Zorgprofessionals, en dus ook artsen, hebben de neiging om in tijden van crisis e nog een extra stap te zetten. Daar zit wel een grens aan. Als je ineens drie overlijdens na elkaar hebt, moet je even afstand kunnen nemen. De Supporthelpdesk biedt dan een luisterend oor, vraagt door, waardoor je als arts even stoom af kunt blazen. Een eigen collega-arts wil je daar ook niet altijd mee belasten; die zit in hetzelfde schuitje. Daarnaast zorgt de Supporthelpdesk ervoor dat je als achterwacht niet als eerste beschikbaar hoeft te zijn. Je kunt een stapje terug doen, even een adempauze nemen. Je rol wordt dan professioneel overgenomen.

In de dagelijkse evaluatie nemen we de wederzijdse ervaringen mee, de werkdruk, wat er nodig was en stellen hierin bij. Op piekmomenten bleken er zoveel zieke cliënten en overlijdens te zijn dat er een extra arts in de nacht bereikbaar moest zijn om de vele telefoontjes op te vangen. Fijn als dat dan samen met de Supporthelpdesk kan.’

'De Supporthelpdesk helpt ons echt en dat is in ieder geval een zorg minder!'

Chantal v Keulen-BrabantZorg artChantal van Keulen

Wat is de Supporthelpdesk en voor wie?

De Supporthelpdesk, die wordt gefinancierd door VWS, biedt 24/7 telefonische ondersteuning, gericht op supervisie en mentale support van de eigen of dienstdoend specialist ouderengeneeskunde. De telefonische helpdesk wordt bemand door allround specialisten ouderengeneeskunde met ervaring in het geven van supervisie, palliatieve zorg en hebben kennis van vraagstukken rond COVID-19.

Waarvoor kun je er terecht?

  • Inhoudelijke en medische vragen bijvoorbeeld over medicatie
  • Vragen over testen op corona
  • Vragen over omgang met familie (familie die het moeilijk heeft met de bezoekregeling, omgaan met emoties)
  • Stoom afblazen, eigen emoties bespreken

Waarvoor kun je er niet terecht?

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is geen opvulling voor een tekort aan SO’s en biedt ook geen:

  • Patiëntenzorg op locatie
  • Voorraadbeheer en distributie van PBM
  • Capaciteitsplanning

Hoe kan ik gebruik maken van de Supporthelpdesk of mij aanmelden als SO?

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is bereikbaar via: 085 8086900

Specialisten ouderengeneeskunde die gebruik willen maken van de diensten van de Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde of die als arts een bijdrage willen leveren kunnen ook contact opnemen met Verenso: Corinne de Ruiter: cderuiter@verenso.nl of Lauri Faas: lfaas@verenso.nl

Zorgorganisaties die gebruik willen maken van de Supporthelpdesk kunnen contact opnemen met ActiZ, Cees de Wildt: c.de.wildt@actiz.nl

Klik her voor meer informatie

Cees_de_Wildt_K
Karin de Poorter

Laatste nieuws