03 september 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Subsidie beschikbaar om kunst en cultuur in te zetten in het sociaal domein

Het ministerie van OCW werkt samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) aan het programma cultuurparticipatie. Het programma is opgericht om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en om cultuur in te zetten bij sociale problemen zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, depressie of segregatie. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan het welzijn, de veerkracht en de gezondheid van mensen.

Onderdeel van het programma cultuurparticipatie is een meerjarenregeling: er zal van 2021-2024 jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar zijn voor initiatieven waarin het cultuurdomein en het sociaal-  en zorgdomein samenwerken. De regeling staat al online en de aanvraagperiode opent 15 september.

Bekijk de videoboodschap waarin minister Ingrid van Engelshoven van OCW uitlegt waarom het programma Cultuurparticipatie zo belangrijk is en wat het voor sociale professionals kan betekenen.

Meer informatie

  • Vragen of meer informatie over de subsidieregeling Samen Cultuurmaken? Neem contact op met een adviseur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Meer achtergrondinformatie, succes- en faalfactoren en relevantie voorbeelden van cultuurparticiaptie vanuit thema’s uit het sociaal domein? Ga naar de kennisdossiers van LKCA
1-DSC_0443-001

Laatste nieuws