04 mei 2020Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): Veertig gehonoreerde projecten

De reguliere SET is nog van kracht en heeft nog voldoende middelen om e-health op te schalen. De Zorggroep is gestart met het gebruik van robot Tessa in de wijkverpleging. De eerste vijf Tessa’s zijn deze week in gebruik genomen. Zo worden er de komende maanden honderd Tessa’s ingezet in alle wijkverplegingsteams van De Zorggroep. Het project van de Zorggroep is het meest recente gehonoreerde project van de SET.

De Zorggroep en Tinybots hebben een selectietool ontwikkeld waarmee bekeken kan worden of Tessa in de situatie van de cliënt past. Tessa wordt ingezet bij een cliënt die zonder begeleiding moeite heeft met eten, drinken, medicatie, aan- en uitkleden, of persoonlijke verzorging, maar dit in principe fysiek wel kan. Deze cliënt heeft zorg nodig door een cognitieve beperking. Er is voor gekozen om juist in de huidige coronasituatie met behulp van de robot deze begeleiding te kunnen bieden op een manier die eenvoudig, prettig en veilig is. In deze tijd kan Tessa nog meer toegevoegde waarde bieden omdat cliënten niet meer naar dagbestedingen of eetpunten kunnen en er soms wat minder zorg langs komt.

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben Tinybots en De Zorggroep samen de ‘Tessa plug & play’ gemaakt. Deze Tessa is al helemaal klaar als ze uit de doos komt. Er hoeft geen installatie plaats te vinden. Daarnaast kunnen zorgverleners en mantelzorgers niet persoonlijk getraind worden in het gebruik van de robot. Om hen toch te ondersteunen hebben Tinybots en De Zorggroep een online training center gebouwd waar mantelzorgers en zorgverleners leren wat Tessa is en hoe je Tessa goed instelt om de cliënt te kunnen helpen om zelfstandig te kunnen leven.

Regeling versoepeld

Zoals eerder op de ActiZ-site vermeld is heeft VWS de regeling aangepast naar aanleiding van signalen uit de praktijk. Het aanvragen is eenvoudiger geworden. De meest recente wijzigingen zijn:

  • Verlaging ondergrens ten behoeve van kleinere zorgaanbieders
  • Subsidie voor visievorming op e-health voorafgaand aan de SET-aanvraag
  • Verruiming opleidingskosten

De laatstgenoemde wijzigingen zijn ingegaan op 1 februari 2020.

Overigens moet deze SET-regeling niet worden verward met de noodregeling SET COVID-19 die maar kort heeft opengestaan.

Alle projecten op een rij

Naast het project van de Zorggroep zijn al 39 projecten gehonoreerd. U vindt ze hier.

Nog voldoende middelen

De reguliere SET is nog van kracht en heeft nog voldoende middelen om e-health op te schalen.

Voor 2020 is nog een bedrag van 24 miljoen beschikbar voor de reguliere SET-regeling (inclusief de subsidies voor visievorming).

Op dit moment heeft VWS voor 2021 het subsidieplafond op 5 miljoen vastgesteld, er is in 2021 daarmee sowieso ruimte voor nieuwe SET-voorstellen.

Maak er gebruik van.

1-DSC_0443

Laatste nieuws