24 juni 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling van branchevereniging ActiZ onder 450 verpleeghuislocaties. Eerdere inzet van ActiZ leidde tot vervroeging van de aanvankelijke versoepelingsdatum: van 15 juli naar 15 juni. Ook kregen verpleeghuizen lokaal de ruimte om hun deuren in overleg met zorgprofessionals en bewoners te openen voor meer bezoek.

Beperkingen wegnemen

In alle verpleeghuislocaties (zonder besmetting) worden meerdere bezoekers toegelaten. Ook kunnen de bewoners van verpleeghuizen weer naar buiten voor een wandeling. Aan zowel bezoek in het verpleeghuis als aan het maken van een wandeling buiten worden nog wel voorwaarden gesteld. Zo is de duur van bezoek of de frequentie in de meerderheid van de verpleeghuislocatie nog beperkt. Aankomende weken zullen deze beperkingen, zodra dat kan, steeds vaker worden weggenomen.

Dilemma

De te nemen maatregelen blijven een dilemma tussen de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Nu er snel en voldoende getest kan worden en er landelijk genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen zijn kan er veilig en verantwoord meer en vaker bezoek komen. Verpleeghuisorganisaties maken daar samen met de cliëntenraad en zorgprofessionals afspraken over waarbij rekening gehouden wordt met de randvoorwaarden in de lokale situatie.

Alertheid

Hoewel de landelijke cijfers de goede kant op gaan, zijn er ook de afgelopen weken wel nieuwe besmettingen geconstateerd in verpleeghuizen. Het Coronavirus is niet weg en zal onze alertheid blijven vragen. Bewoners van verpleeghuizen blijven uiterst kwetsbaar en een besmetting heeft grote gevolgen.Voor bewoners, medewerkers en de maatschappij.

Versnelde versoepeling

Het kabinet besloot eind mei dat tot 15 juli maximaal 1 vaste bezoeker toegang zou krijgen tot het verpleeghuis. ActiZ heeft er voor gepleit dat er al veel eerder dan 15 juli meerdere bezoekers toegang konden krijgen tot verpleeghuizen. Op 3 juni heeft het kabinet haar besluit aangepast en gesteld dat verpleeghuizen waar het veilig en verantwoord kan al vanaf 15 juni meer bezoek mochten toelaten. Bij alle ondervraagde verpleeghuislocaties heeft dit geleid tot een versnelde versoepeling van de bezoekregeling. 

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws