17 april 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Stand van zaken vermelding BIG-nummer

Op 2 april 2020 is het besluit met de regels voor de verplichting het BIG-nummer te vermelden officieel bekend gemaakt. Hierin staat ook dat de verplichting om het BIG-nummer te vermelden in werking treedt per 1 januari 2021. Door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om op 1 januari 2021 aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

Het besluit tot de invoering van de verplichting tot vermelden van het BIG-nummer heeft destijds tot veel ophef geleid. ActiZ heeft samen met andere branches in de zorg het oorspronkelijke besluit tot verplichting bekendmaking, kunnen aanpassen en in de uitvoering ervan kunnen beperken. Dit heeft geleid tot dit nieuwe besluit.

De verplichting houdt in dat zorgverleners (1) patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen en dat zij het nummer moeten vermelden (2) bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en (3) in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plekken te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

De berichtgeving van het CIBG van vindt u hier

Karin de Poorter

Laatste nieuws