17 juli 2020VVT Nieuws

Stakeholders adviseren ActiZ over coronacommunicatie

‘Meer inkleuring nodig met data en emoties’

De beschikbaarheid en inzet van strategische data en meer kwetsbaarheid en emotie tonen in de media. Zo luiden twee van een serie aanbevelingen van adviesbureau Wepublic aan ActiZ. Wepublic voerde in opdracht een stakeholderonderzoek uit naar de communicatie van ActiZ tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis.

On the run

In de media werd de afgelopen weken volop teruggeblikt op de uitbraak van de coronacrisis en de maatregelen die daarop volgden. Ook ActiZ kwam als branchevereniging in een ongekende situatie terecht. Beleid en communicatie werd veelal on the run gemaakt. In een crisis is immers geen tijd te verliezen. Alles moet meteen. Uit zo’n hectische en woelige periode kan veel worden geleerd. In het artikel Doen, durven en data geeft Wepublic een aantal belangrijke aanbevelingen. Ook vakmedia Skipr en Zorgvisie besteedden aandacht aan het onderzoek naar de coronacommunicatie van ActiZ.

Data

Het ontbreken van voldoende actuele data, leidt al snel tot onevenredige aandacht voor individuele casuïstiek, waarbij incidenten worden uitvergroot en mensen teruggrijpen op subjectieve waardeoordelen. Oftewel: zonder data gaan incidenten het beeld bepalen. Denk in dit opzicht bijvoorbeeld aan de verhalen over familie die massaal bewoners uit verpleeghuizen zouden halen en thuis gingen verzorgen. Of aan het aantal zorgmedewerkers dat thuisbleef uit angst voor corona.

Optelsom

De inzichten op het gebied van communicatie tijdens coronatijd zijn nog het beste terug te brengen naar een variant op het spel Doen, durven of de waarheid. In dit geval gaat het echter om data en is er geen sprake van een keuze, maar een optelsom. Blijf in verbinding en blijf investeren in dialoog met leden, politiek, partners en pers. Durf de open cultuur naar buiten uit te breiden, toon meer kwetsbaarheid en emotie in de media, deel de dilemma’s. En gebruik data zoveel mogelijk als startpunt voor discussie, richtsnoer voor keuzes en middel in communicatie.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws