22 juli 2020Informatisering, VVT Nieuws

SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand vanaf 27 juli open

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0.

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. 

Wat houdt de regeling in?

Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De regeling gaat 27 juli open en loopt tot en met 30 november 2020 of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

Waarvoor is de regeling bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan maximaal 40% ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kan het  subsidiebedrag ingezet worden om externen in te huren die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Per organisatie worden in totaal maximaal 5 aanvragen gehonoreerd (inclusief SET COVID-19 1.0 regeling) en één per categorie. De volgende categorieën worden onderscheiden;

  • beeldschermzorg voor e-consults
  • (tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen
  • telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie
  • sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning
  • zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur
  • medicatietoediening en/of medicatiecontrole
  • communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners
  • zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma
  • overige e-health toepassingen.

Meer informatie en aanvragen

Klik hier voor meer informatie over de regeling, aanvraag, procedure en voor inhoudelijke vragen over de regeling.

Zie hier de officiële regeling in de Staatscourant

Joost

Laatste nieuws