nieuws

30 september 2019Ondernemerschap, VVT Nieuws

Samenwerking tussen medewerkers en bestuur essentieel voor ouderenzorg

Goede medezeggenschap levert beter bestuur op. Door het organiseren van goede medezeggenschap in zorgorganisaties, kan er bij besluiten aandacht zijn voor meerdere opties en invalshoeken bij het maken van afwegingen. ActiZ is daarom voorstander van nauwe aansluiting tussen medewerkers en besturen van zorgorganisaties. Jacqueline Joppe, lid van het bestuur van ActiZ: ‘We zien hier veel mooie voorbeelden van in onze sector’.  

Verbinding tussen beleid en praktijk is onmisbaar. De inbreng van professionals in het bestuur is in ouderenzorg geborgd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De kennis en ervaring van professionals is zeer waardevol voor het beleid van zorgorganisaties, of het nu gaat om verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde of andere beroepsgroepen.

Vanuit dat oogpunt begrijpt ActiZ het actuele pleidooi van GroenLinks en VVD om een chief nursing officer een plek te geven in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Toch is ActiZ geen voorstander van een verplichting. Invloed en medezeggenschap heeft het meeste effect omdat ervoor gekozen wordt. ‘Welke achtergrond iemand in een bestuur ook heeft’, zegt Joppe, ‘affiniteit met het werk, de medewerkers en de cliënten is essentieel voor het organiseren van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Zelf ben ik toevallig nog altijd actief verpleegkundige, maar als bestuurder moet je betrokkenheid hebben bij al het werk dat gedaan wordt en moet je die betrokkenheid op peil houden, of je nu een achtergrond in de zorg hebt of vanuit een andere richting in de zorg bent gekomen.’

De zorg voor ouderen en chronisch zieken staat voor een belangrijke opgave. De vergijzing neemt toe, net als de vraag naar zorg. De grote vraagstukken die deze groei met zich meebrengt, bijvoorbeeld als het gaat om wonen en zorg, beschikbaarheid en betaalbaarheid, kunnen alleen opgelost worden in nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties en partijen als ministeries, financiers van zorg en woningcorporaties. En dus uiteraard ook nauwe samenwerking tussen bestuurders en zorgprofessionals in de eigen organisatie.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws