21 juli 2020VVT Nieuws, Zorg

Richtlijn verpleegkundige verslaglegging en overdracht in commentaarfase

De Hanzehogeschool en het NIVEL hebben, samen met een landelijke projectgroep, gewerkt aan de richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging. Dit was in opdracht van V&VN en ZonMw. De richtlijn beschrijft belangrijke aanbevelingen met de onderbouwing om te komen tot verslaglegging die aan de huidige kwaliteitseisen voldoet. De richtlijn wordt op dit moment herzien.

De richtlijn is meer dan een herziening van de bestaande richtlijn die uitkwam in 2011. Deze richtlijn is uitgebreider in zijn maatschappelijke, professionele en wetenschappelijke onderbouwing. De richtlijn heeft oog voor landelijke ontwikkelingen en bespreekt bestaande en recente wetgeving in dit kader. Daarnaast heeft de richtlijn oog voor toepasbaarheid, efficiëntie en de doelgerichtheid als de verslaglegging gebruikt wordt bij de overdracht van de zorg.

Uiteindelijk is het doel om de patiënt en zijn directe naasten en de verpleegkundigen en verzorgenden die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening, optimaal van informatie te voorzien opdat de kwaliteit van de zorg geborgd kan worden.

Uw commentaar op de conceptversie van deze richtlijn wordt gewaardeerd en kunt u tot 1 september 2020 sturen naar Rolinka Borkhuis: r.borkhuis@pl.hanze.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van V&VN.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws