21 oktober 2020VVT Nieuws, Zorg

REMINDER: Reflectiebijeenkomst regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf | 30 oktober 2020

In deze reflectiebijeenkomst staan de resultaten van de 2e uitvraag onder regionale coördinatiefuncties centraal.

Het wordt een interactief programma, waarbij drie coördinatiefuncties met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen m.b.t samenwerking in de regio, verbredingsvraagstukken, het verzamelen en delen van data. Uiteraard zal er ook stil gestaan worden bij de rol die regionale coördinatiefuncties in het licht van alle actualiteiten rondom Corona vervullen.

Tussendoor staan we ook stil bij landelijke ontwikkelingen in relatie tot de resultaten van de uitvraag.

U kunt zelf ook inbreng leveren via de chatfunctie.

Let op: aanmelden is nodig in verband met toezenden van de sessielink.

Datum: 30 oktober 2020

Tijd: 10.00 uur –12.00 uur uiterlijk
Doelgroep: regionale coördinatiefuncties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en verwijzende professionals.
Aanmelden: kan via deze link.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Robin Nazarski, kortdurendezorg@minvws.nl

Laatste nieuws