02 juni 2020Informatisering, VVT Nieuws

Rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ uitgebracht

Binnen het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg heeft Vilans in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uitgevoerd van -geprioriteerde- kennisvragen die er leven bij zorgmedewerkers.

In deze recente Vilans-rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’ wordt het proces geschetst om op methodische wijze kennis en praktijk bijeen te brengen. Daarmee is voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg een top-tien samengesteld van geprioriteerde kennisbehoeften. Via literatuuranalyse wordt ook een beeld geschetst van de (internationale) wetenschappelijke bronnen daarbij.

Deze inventarisatie is een van de lopende kennisinitiatieven in het programma ‘Kennisinfrastructuur langdurige zorg’. Dit programma wil bewerkstelligen dat kennisontwikkeling en kennisdeling vanzelfsprekende onderdelen worden in de praktijk van de langdurige zorg. Daarin wordt geprobeerd langs meerdere wegen kennis(ontwikkeling), praktijk en onderwijs te verbinden.
Zie voor die context ook hier op de ActiZ-site.

We zien in de praktijk van de langdurige zorg een grote behoefte aan antwoorden op in de dagelijkse zorg levende kennisvragen. Tegelijk zijn er vele activiteiten en (internationale) publicaties op academisch niveau, en lopen er vele (onder andere via ZonMw gesubsidieerde) onderzoeksprogramma’s gericht op de langdurige zorg. Het verbinden van die kennis- en praktijkvelden blijkt nog heel lastig. Om werkelijk bruikbare kennis in de praktijk te versterken zal er meer moeten gebeuren dan vragen ophalen en koppelen aan een literatuuranalyse.

Voor het versterken van de kennis binnen de langdurige zorg zie verder bijvoorbeeld het bericht ‘Onderzoeken, leren en kennis delen’, bericht over de ‘Masterclass kennismanagement‘ en over ‘Kennis en zorg voor specifieke doelgroepen in de LDZ’.

Zie ook de rapportage ‘Kennisvragen Langdurige zorg’

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws