duurzaam bouwen 4 3
03 december 2019VVT Nieuws, Wonen

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Gemeenten kunnen deelnemen aan de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken. Vanaf 1 december tot 1 april 2020 kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen. 27 gemeenten doen nu al mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Om meer gemeenten de gelegenheid te geven ervaring op te doen, gaat de tweede ronde nu van start.

ActiZ is benieuwd welke zorgorganisaties hier al bij betrokken zijn. Mocht dit het geval zijn en u wilt uw ervaringen delen, dan kunt u contact opnemen met Lenard Markus of Penny Senior. Wij vernemen graag welke vragen en overwegingen er spelen en hoe zorgorganisaties betrokken worden door hun gemeente. 

Criteria

Gemeenten kunnen  een aanvraag indienen  vanaf 1 december via www.aardgasvrijewijken.nl. Op 1 december komt ook een rekentool beschikbaar voor de financiële onderbouwing van de aanvraag.

In deze ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Als gevolg van het Klimaatakkoord ligt er nadruk op:

  • de betaalbaarheid voor bewoners;
  • de wijze van het betrekken van bewoners en gebouweigenaren;
  • de wijze van invullen van de regierol van de gemeente;
  • de mogelijkheden om aardgasvrij te verbinden met andere opgaven in de wijk. 

Deadline 1 april 2020

Gemeenten kunnen tot 1 april 2020 een aanvraag indienen. De uitvraag wordt toegelicht tijdens enkele regionale bijeenkomsten voor gemeenten. Ook deze bijeenkomsten worden aangekondigd op www.aardgasvrijewijken.nl. De verwachting is dat eind juni 2020 de nieuwe proeftuinen zijn geselecteerd.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws