nieuws

04 september 2019VVT Nieuws, Werkgeverschap

Premies werkhervattingskas 2020 vastgesteld

Het UWV heeft op 2 september de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd.  

De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de werkhervattingskas. De door het UWV gepubliceerde nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters.

Premieontwikkeling WGA

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2020 stijgt licht ten opzichte van 2019 van 0,75% naar 0,76%. Weliswaar stijgen de WGA-lasten in 2020, maar onder andere doordat de publiek verzekerde loonsom ook sterk groeit, is het effect op het gemiddelde percentage gering.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Het gemiddelde percentage ZW stijgt van 0,43% in 2019 naar 0,52% in 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewet-lasten en de financiering van staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020.

Sectorale premie

Voor de elk van de premiecomponenten WGA en Ziektewet-flex zijn 67 sectorale premies berekend. Hierbij worden de verwachte lasten en loonsommen van de kleine werkgevers en een deel van de verwachte lasten en loonsommen van de middelgrote werkgevers meegenomen. Voor iedere sectorale premie worden deze lasten in de sector, gedeeld door de loonsom in de sector.

De sectorale WGA-premie in de zorgsector (35) daalt van 0,80% in 2019 naar 0,76% in 2020.
De ZW-premie is vastgesteld op 0,47% voor 2020. In 2019 was deze 0,33%.  

Download hier de UWV-nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Paulfoto

Laatste nieuws