30 juni 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap, Wet en regelgeving

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium ‘bekwaam is bevoegd’ toepassen in de zorg biedt dit mogelijkheden voor de ouderenzorg. In ‘Feiten en fabels over bekwaam en bevoegd' zetten we hardnekkige vooroordelen op een rij en bieden we inzicht in de mogelijkheden vanuit de wetgeving. 

De toenemende vergrijzing, een stijgend tekort aan zorgpersoneel, meer gebruik van technologie en een veranderende zorgvraag. Dat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen voor werkgevers in de ouderenzorg. Er wordt veel energie gestoken in meer instroom, anders en op maat opleiden en het creëren van nieuwe functies. Vraag is of dat genoeg is om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en om nieuwe en huidige medewerkers te binden en boeien.
De coronacrisis heeft tot versnelde inzichten geleid in de inzet, flexibiliteit én mogelijkheden van medewerkers. Wat blijkt? Er is nog veel onbenut potentieel bij zittende medewerkers.

Het gaat om de inzet van deskundige zorgverleners

Daarbij is de belangrijke vraag: Is het mogelijk om het potentieel van de professionals op niveau 2 (de helpende, gastvrouw enzovoort) en op niveau 3 (verzorgende en begeleider) nog beter te benutten, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg? Als we het adagium ‘bekwaam is bevoegd’ omarmen, blijkt er veel mogelijk. (Let wel als u als zorgaanbieder afspraken maakt over de inzet en deskundigheidsniveau van zorgverleners met de zorgverzekeraar dan zijn deze leidend).

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Beroepen individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de kwaliteitseisen bieden wij inzicht in de mogelijkheden. Hardnekkige vooroordelen zetten we op een rij in ‘Feiten en fabels over bekwaam en bevoegd'.

Downloads

 

Karin de Poorter

Laatste nieuws